CV-sida

Mia Ågren

Mia Ågren
Sociolog med master i miljökommunikation. Sedan hösten 2018 doktorerar jag inom landskapsarkitektur och planering med fokus på hur den pågående förtätningen av 70-talets bostadsområden förändrar invånarnas förutsättningar för ett aktivt uteliv.

Presentation

Hösten 2018 började jag som doktorand på Institutionen för Stad och Land vid SLU i Ultuna, med inriktning på landskapsplanering. Tillsammans med Mattias Qviström, Märit Jansson, Johan Pries och Amalia Engström jobbar jag inom det Formasfinansierade projektet Välfärdens landskap och den täta staden. I mitt doktorandprojekt studerar jag kommunal planering för aktivt uteliv och social rättvisa i en kontext av förtätning av bostadsområden från 1970-talet och kontrastera detta med invånarnas användning av sina utomhusmiljöer hoppas jag kunna belysa diskurser kring utemiljöernas roll i den urbana livsmiljön och rätten till landskapet.

Samverkan

Är aktiv i SLU Landskaps doktorandforum PhD's Forum.

Bakgrund

Jag har en sociologisk kandidatexamen från Uppsala Universitet där jag kombinerade studier inom Sociologi och hållbar utveckling. Min master är inom Miljökommunikation där jag fördjupade mitt intresse för miljörättvisa i masteruppsatsen "Why the whiteness in outdoor recreation?". Jag studerade hur en av sveriges största miljöorganisationer arbetade med frågor kring genus och mångfald i deras egna verksamhet. Efter en ettårig avstickare till Chile där jag gjorde praktik på genusavdelningen för FN:s ekonomiska kommission för Latinamerika och Karibien där jag tittade på frågor kring klimatförändringar och jämställthet, och samtidigt passade på att studera (latinamerikansk) spanska, har jag sedan hösten 2017 arbetat här på Stad och Land. Under 2018 har jag arbetat som forskningsassistent inom Landsbygdsutveckling där jag tillsammans med Patrick Wennström assisterat Klara Fisher i ett Mistrafinansierat projekt om GMO samt Seema Arora-Jonsson i diverse projekt relaterade till makt, genus och ras/etnicitet inom miljöpolicy och governance.


Kontaktinformation
Doktorand vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för Landskapsarkitektur
Telefon: 672549
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala