CV-sida

Mia Ågren

Mia Ågren
Sociolog och doktorand i landskapsarkitektur som utforskar sambanden mellan social hållbarhetspolicy, anti-rasistisk ideologi och grönplaneringspraktik i Uppsala Kommun.

Presentation

Hösten 2018 började jag som doktorand på institutionen för stad och land i Ultuna, Uppsala, där jag fokuserar på landskapsarkitektur och planering och dess relation till strukturella ojämlikheter. 

I mitt doktorandprojekt utforskar jag sambanden mellan social hållbarhetspolicy, anti-rasistisk ideologi och grönplanering. Jag fokuserar specifikt på Uppsala kommun och pågående planeringsprojekt.

Bakgrund

Jag har en kandidatexamen i socioli och hållbar utveckling från Uppsala Universitet. Min master är från SLU och inom miljökommunikation. I min masteruppsats fokuserade jag också på rasism, då utifrån vithetsnormer kring arbetet kring social mångfald och natur inom en av Sveriges största miljöorganisationer. Uppsatsen kallas  "Why the whiteness in outdoor recreation?". 

Handledning

Mina handledare är: Mattias Qviström, Katarina Salzman, Burcu Yigit Turan and Stephanie Leder.

Publikationer i urval

Yigit-Turan & Ågren (2022). Segregation and landscape injustice in the shadows of white planning and green exceptionalism in Sweden. Urban Matters. https://urbanmattersjournal.com/segregation-and-landscape-injustice-in-the-shadows-of-white-planning-and-green-exceptionalism-in-sweden/

Arora-Jonsson, S., & Ågren, M. (2019). Bringing diversity to nature: Politicizing gender, race and class in environmental organizations? Environment and Planning E: Nature and Space, 2(4), 874–898. https://doi.org/10.1177/2514848619866381


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för stad och land; Landskapsarkitektur Fysisk planering
Telefon: +4618672549, +460738011008