CV-sida

Mia Ågren

Mia Ågren
Doktorand i landskapsarkitektur och planering, fokuserad på frågor kring vithet, vit epistemologi, och dess intersektionalitet och inflytande på stadsplanering, och specifikt grön stadsplanering, och hur detta påverkar miljö- och i slutänden social rättvisa.

Presentation

Hösten 2018 började jag som doktorand på institutionen för stad och land i Ultuna, Uppsala, där jag fokuserar på landskapsarkitektur och planering och dess relation till strukturella ojämlikheter. 

I mitt doktorandprojekt studerar jag bland annat vit epistemologi i grönplanering och dess konsekvenser för miljö- och social rättvisa. Jag fokuserar specifikt på Uppsala kommun och planeringspraktiken inom förtätningsprojektet Östra Sala Backe.

Samverkan

is active in the SLU Landscape PhD's Forum.

Bakgrund

Jag har en kandidatexamen i socioli och hållbar utveckling från Uppsala Universitet. Min master är från SLU och inom miljökommunikation. I min masteruppsats fokuserade jag också på vithet, men inom en av Sveriges största miljöorganisationer. Uppsatsen kallas  "Why the whiteness in outdoor recreation?". I den studerade jag hur Naturskyddsföreningen arbetade kring frågor kring jämställdhet och mångfald men genom påverkan av sociala strukturer såsom vithet och genus, ledde till en förståelse och strategier för jämställdhet som faktiskt hindrade det arbete de hoppades utföra. Jag bygger på denna kunskap när jag nu studerar stadsplanering och framför allt grön planering, från kritiska, diskursiva och etnografiska perspektiv. 

Handledning

Mina handledare är: Mattias Qviström, Katarina Salzman, Burcu Yigit Turan and Stephanie Leder.

Publikationer i urval

Arora-Jonsson, S., & Ågren, M. (2019). Bringing diversity to nature: Politicizing gender, race and class in environmental organizations? Environment and Planning E: Nature and Space, 2(4), 874–898. https://doi.org/10.1177/2514848619866381


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för stad och land; Landskapsarkitektur Fysisk planering
Telefon: +4618672549, +460738011008