CV-sida

Mia Ågren

Mia Ågren
Doktorand i lanskapsplanering och social rättvisa på Avdelningen för Landskapsplanering.

Presentation

Hösten 2018 började jag som doktorand på Institutionen för Stad och Land vid SLU i Ultuna, med inriktning på landskapsplanering och social rättvisa.

I mitt doktorandprojekt studerar jag hur Uppsala kommuns förtätningssplanering genom representationer av natur-kultur, segregation och jämställdhet konstruerar utsatta gruppers förutsättningar för ett (o)jämställt liv.

Samverkan

Är aktiv i SLU Landskaps doktorandforum PhD's Forum.

Bakgrund

Jag har en sociologisk kandidatexamen från Uppsala Universitet där jag kombinerade studier inom Sociologi och hållbar utveckling. Min master är inom Miljökommunikation där jag fördjupade mitt intresse för miljörättvisa i masteruppsatsen "Why the whiteness in outdoor recreation?". Jag studerade hur en av sveriges största miljöorganisationer arbetade med frågor kring genus och mångfald i deras egna verksamhet. Efter en ettårig avstickare till Chile där jag gjorde praktik på genusavdelningen för FN:s ekonomiska kommission för Latinamerika och Karibien där jag tittade på frågor kring klimatförändringar och jämställthet, och samtidigt passade på att studera (latinamerikansk) spanska, har jag sedan hösten 2017 arbetat här på Stad och Land. Under 2018 har jag arbetat som forskningsassistent inom Landsbygdsutveckling där jag tillsammans med Patrick Wennström assisterat Klara Fisher i ett Mistrafinansierat projekt om GMO samt Seema Arora-Jonsson i diverse projekt relaterade till makt, genus och ras/etnicitet inom miljöpolicy och governance.

Publikationer i urval

Arora-Jonsson, S., & Ågren, M. (2019). Bringing diversity to nature: Politicizing gender, race and class in environmental organizations? Environment and Planning E: Nature and Space, 2(4), 874–898. https://doi.org/10.1177/2514848619866381


Kontaktinformation
Doktorand vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för Landskapsarkitektur
Telefon: +4618672549
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala