CV-sida

Mia Gröndahl

Mia Gröndahl
Huvudredaktör för medarbetarwebben. Ingår i enheten för internkommunikation och ledningsstöd på kommunikationsavdelningen.