CV-sida

Mia Gröndahl

Mia Gröndahl
Huvudredaktör för medarbetarwebben. Ingår i enheten för internkommunikation och ledningsstöd på kommunikationsavdelningen.

Kontaktinformation
Webbredaktör vid Kommunikationsavdelningen; Intern kommunikation och ledningsstöd
Telefon: +4618671390
Arbetsbeskrivning: Huvudredaktör för medarbetarwebben, https://internt.slu.se. Jag arbetar med struktur, innehåll och funktioner på densamma.
Postadress:
Kommunikationsavdelningen, Box 7077
75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8, Uppsala