CV-sida

Michael Kvick

Michael Kvick
Jag är ett kolbaserat och för det mesta upprättgående däggdjur med trassligt hår. Jobbar som AD/Grafisk formgivare i Ulls hus på Ultunaslätten.

Presentation

Jag är gärna ett bollplank och bistår med idéer, tankar, erfarenhet och möjliga lösningar för att kunna kommunicera universitetets fantastiska verksamhet till omvärlden.

Vad gäller produktion så hjälper jag till med design, färg, form, CSS, tonalitet, UXdesign och skisser för en rad saker: Kampanjwebbar, Programkataloger, Illustrationer, Annonser, Rollups, Bilstrajpning, Monteratteraljer, Affischer m.m.  

Hör av dig.

Relaterade sidor: