CV-sida

Docent Mona N. Högberg

Mona N Högberg

Presentation

Undervisning

SG 0114 Skogsekosystemet
BI  1199 Site Productivity and Production Ecology
SH 0119 Sustainable Management
SH 0115 Advanced Silviculture

Forskning

  • Det pågår ett paradigmskifte om ektomykorrhizans roll i boreal skog - men i vilken riktning? Finansierat av FORMAS - det svenska forskningsrådet för hållbar utveckling
  • Skogars kol-kväveflöden spårade i nano-skala: Kvantifiering av mikrobiellt nyttjande av trädens fotosyntat och markkväve med snabba isotopanalyser av RNA-arrays. Finansierat av Vetenskapsrådet.
  • Vilka skogar läcker kväve? Identifiering av mikrobiella mekanismer och bioindikatorer för markens kväveretention. Finansierat av FORMAS.
  • Framtida skogsresurser med fokus på kol och kväve. Finansierat av FORMAS.

Publikationer i urval

Populärvetenskapliga publikationer

Högberg, P., Högberg, M. N. 2021. Ammar stora träd små trädplantor via magisk mykorrhiza? Folkvett 2021-3 en tidskrift utgiven av föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) https://www.vof.se

Högberg, P., Högberg, M. N., Näsholm, T., Finlay, R., Dahlberg, A., Fransson, P., Lindahl, P. Ekblad, A., Tunlid, A., Wallander, H. 2020. En återkoppling -Synpunkter på artikeln ”Fantastiska fakta om svampar” av Jesper Nyström. Forskning & Framsteg 5. https://fof.se/synpunkter-svampar 

Näsholm, T., Högberg, P., Franklin, O., Högberg, M.N. (2014) Är mykorrhizan en bidragande orsak till skogens kvävebrist? Rön från Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta Skog 1.

Näsholm, T., Högberg, P., Högberg, M.N. (2013) Skogsträd och mykorrhizasvampar. Skog och Framtid no. 1

Internationella vetenskapliga publikationer och bibliometri: Se engelsk version av mitt CV. Artiklarna återfinns även i Google Scholar

 


Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt
Telefon: +46907868424, +46705153080
Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå