CV-sida

Monika Strömgren

Monika Strömgren
Min forskning handlar om kretsloppen av kol, näring och växthusgaser i skogsekosystem och hur dessa kretslopp påverkas av olika störningar, såsom ett förändrat klimat eller olika skogsskötselåtgärder.

Presentation

Examina och titel

 • Docent i ekosystemekologi
 • Skoglig doktor i ekologi och miljövård med inriktning på skoglig produktionsekologi, SLU, 2001. Titel: Soil-Surface CO2 flux and Growth in a Boreal Norway Spruce Stand - Effects of soil warming and nutrition. 
 • Jägmästare, SLU, 1996.

Senaste projekt  

 • När övergår en ungskog från att vara källa till sänka?
 • Ett multikriteriebaserat beslutstöd för stubbskörd  (MAP-stump). En projekt del i det nationella forskningsprogrammet  StandUp for Energy
 • Restaurering av avslutade torvtäkter genom återvätning

Jag har verkat i flera projekt inom forskningsprogrammet “Stubbskörd för ökad klimatnytta och begränsad klimatpåverkan ” som finansierades av Energimyndigheten, SLU och skogsnäringen. Resultat om hur bland annat skogens kolförråd och växthusgasbalans påverkas av stubbskörd och markberedning kan man läsa i programmets populärvetenskapliga slutrapport.

Några genomförda projekt

 • Kort- och långsiktiga effekter på markkolet efter stubbskörd
 • Långsiktiga effekter av stubbuttag på kol- och kväveförråd i skogsmark
 • Stubbskörd och miljökonsekvenser
 • CarboExtreme
 • Effekten av en långvarig markuppvärning på markens kolbalans i en boreal gransskog
 • Emissioner av CO2, CH4 och N2O från fyra skogsbestånd på dikad torvmark med olika bördighet
 • Metan och lustgas i AFOLU

Undervisning

 • Marklära i Bergslagen, del i kursen Sverigeresan för jägmästare, 2011-2014
 • Handledning av doktorander och projektarbeten för studenter

Övrigt

 • Koordinator för den svenska dela av  EU-projektet “Teacher Scientist Partnership – a tool for professional development”, 2006-2009.
 • Biträdande prefekt vid institutionen för Skoglig marklära, SLU, 2007- 2008.
 • Kommunikatör inom det nationella forskningsprogrammet  LUSTRA (Land Use Strategies to mitigate climate change), 2005-2007.
 • Databashantering inom Markinventeringen , 2006-2007.
 • Forskningsingenjör på institutionen för Naturgeografi och ekosystemanalys vid Lunds universitet, 2005-2006.

Publikationer i urval

Internationella

Lim H, Oren R, Näsholm T, Strömgren M, Lundmark T, Grip H,  Linder S (2019) Boreal forest biomass accumulation is not increased by two decades of soil warming. Nature Climate Change 9, 49–52.

Mjöfors K, Strömgren M, Johansson M-B, Nohrstedt H-Ö, Gärdenäs A I (2017) Indications that site preparation increases forest ecosystem carbon stocks in the long term. Scandinavian Journal of Forest Research 32(8):717-725.

Strömgren M, Mjöfors K, Olsson B A (2017) Soil-surface CO2 flux during the first 2 years after stump harvesting and site preparation in 14 Swedish forests. Scandinavian Journal of Forest Research 32(3):213-221.

Olsson B A, Hannrup B, Jönsson M, Larsolle A, Nordström M, Mörtberg U, Rudolphi J, Strömgren M (2017) A decision support model for individual tree stump harvesting options based on criteria for economic return and environmental protection. Scandinavian Journal of Forest Research 32(3):246-259

Jordan S, Strömgren M, Fiedler J, Lundin L, Lode E, Nilsson T (2016) Ecosystem respiration, methane and nitrous oxide fluxes from ecotopes in a rewetted extracted peatland in Sweden. Mires and Peat 17(7):1-23

Jurevics A, Peichl M, Olsson B A, Strömgren M, Egnell G (2016) Slash and stump harvest have no general impact on soil and tree biomass C pools after 32–39 years. Forest Ecology and Management, 371:33-41.

Strömgren M, Hedwall P-O, Olsson B A (2016) Effects of stump harvest and site preparation on N2O and CH4 emissions from boreal forest soils after clear-cutting. Forest Ecology and Management, 371:15-22.

Mjöfors K, Strömgren M, Nohrstedt H-Ö, Gärdenäs A I (2015) Impact of site-preparation on soil-surface CO2 fluxes and litter decomposition in a clear-cut in Sweden. Silva Fennica 49(5), ID1403.

Leppelt T, Dechow R, Gebbert S, Freibauer A, Lohila A, Augustin J, Drösler M, Fiedler S, Glatzel S, Höper H, Järveoja J, Laerke L A, Maljanen N, Mander Ü, Mäkiranta P, Minkkinen K, Ojanen P, Regina K, Strömgren M (2014) Nitrous oxide emission hotspots from organic soils in Europe. Biogeosciences, 11, 6595-6612.

Coucheney E, Strömgren M, Lerch T Z, Herrmann A M (2013) Long-term fertilization of a boreal Norway spruce forest increases the temperature sensitivity of soil organic carbon mineralization. Ecology and Evolution 3(16): 5177–5188.

Strömgren M, Egnell G, Olsson B A (2013) Carbon stocks in four forest stands in Sweden 25 years after harvesting of slash and stumps. Forest Ecology and Management 290, 59-66.

Lankreijer H J M, Lindroth A, Strömgren M, Kulmala L, Pumpanen J (2009) Forest floor CO2 flux measurements with a dark-light chamber. Biogeosciences Discussions 6, 9301-9329.

Eliasson P E, McMurtrie R E, Pepper D A, Strömgren M and Linder S (2005) The response of heterotrophic CO2 flux to soil warming. Global Change Biology 11(1), 167-181.

Freeman M, Morén A-S, Strömgren M. Linder S (2005) Climate change impacts on forests in Europe: Biological impact mechanisms. In: Management of European forests under changing climatic conditions (Ed. Kellomäki)

Strömgren M, Linder S. (2002) Effects of nutrition and soil warming on stemwood production in a boreal Norway spruce stand. Global Change Biology 8, 1195-1204.

Rapporter och undervisningsmaterial

Strömgren M (Ed) (2009) Skogen, växthugaserna och klimatförändringen - Elever, lärare och forskare i samverkan .

Strömgren M (ed) (2006) Växthuseffekt och skogsproduktion: Hur ska vi hantera våra dikade skogsmarker? Dokumentation från seminarium och workshop, Stockholm 24 aug 2005. Rapporter i Skogsekologi och skoglig marklära, 90. SLU, Uppsala.

Komplett lista av publikationer finns här:

Publikationer i SLUpub

 


Kontaktinformation

Forskare tjl vid Institutionen för mark och miljö; Skogsmarkens biogeokemi
Telefon: +46702261137
Postadress:
Box 7014
750 07 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala