CV-sida

Natalie Coquand

Presentation

Jag är doktorand vid Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning och ingår i ämnesgruppen Landscape Governance and Management. 

Mina huvudsakliga intressen berör kommunal organisation, förvaltning och styrning inom hållbar stadsutveckling. Jag kollar på olika former av samverkanprojekt och innovationsprocesser kopplade till kommuners stadsutvecklingsuppdrag. 

Undervisning

Jag medverkar i olika moment i kurser på landskapsarkitektprogrammet.

Samverkan

2016-2018 var jag projektkoordinator för det treåriga forsknings- och samverkansprojektet När kommunerna sätter forskningsagendan (NärKomm). I projektet, som finansierades av Formas, utvecklades och testades olika typer av samverkansfromer mellan kommun och akademi med syfte att ge så god nytta som möjligt för den kommunala verksamheten. 

Bakgrund

Landskapsarkitekt


Kontaktinformation