CV-sida

Niclas Ericsson

Niclas Ericsson
Forskare med fokus på hållbarhet hos produkter och tjänster, främst producerade på ett sätt som gör anspråk på mark och förvaltning av biologiska resurser. Arbetar främst utifrån ett livscykelperspektiv.

Presentation

Teknikagronom i grunden med en doktorsavhandling i ämnet teknologi. Avhandlingens fokus låg på tidsaspekterna hos klimatpåverkan, framför allt i bioenergisystem som gör anspråk på mark och har stor inverkan på kolflödena mellan atmosfären och biosfären.

Jag är intresserad av hållbarhetsfrågor och hur vi kan skapa system där samhälle-människa-natur drar nytta av varandra, exempelvis genom att skapa koldioxidsänkor i våra produktionssystem. Jag är även intresserad av sociala och socio-ekonomiska hållbarhetsfrågor, både nationellt och internationellt.

Undervisning

För närvarande är jag kursansvarig för kursen Termokemisk omvandling (TN0319, 5hp) som ges år 3 på energisystemprogrammet vid SLU/UU, samt doktorandkursen Advances in LCA, vilken kommer ges under vintern 2020/2021 och är ett samarbete mellan forskarskolan Sustainable Biomass Systems vid SLU och KTH/Chalmers inom ramen för Swedish Life Cycle Center.

Jag har tidigare varit kursansvarig för kurserna Introduktion till Energisystem (TN0333, 10hp), Energisystem (TN0286, 5hp) och Livscykelanalys (MX0079, 5hp).

Jag bidrar också med mina kunskaper i undervisningen på olika kurser, exempelvis med föreläsningar samt handledning i områden så som energisystem, system- och livscykelanalys samt klimatpåverkan från fossila och biogena produkter och system.

Handledning

Utöver grundutbildning handleder jag för närvarande två doktorander (Petra Sieber och Sepp Böhme) och har handleder även examensarbeten på olika nivåer.

Publikationer i urval

Ericsson, N., Nordberg, Å., Berglund, M. (2020) Biogas plant management decision support – A temperature and time-dependent dynamic methane emission model for digestate storages. Bioresource Technology Reports, accepted.

Sieber, P., Ericsson, N., Hammar, T., Hansson, P.-A. (2020)  Including albedo in time‐dependent LCA of bioenergy. GCB Bioenergy, 12(6) pp. 410-425. doi:10.1111/gcbb.12682

Sieber, P., Ericsson, N., Hansson, P.-A. (2019) Climate impact of surface albedo change in Life Cycle Assessment: Implications of site and time dependence. Environmental Impact Assessment Review, 77, pp. 191-200. doi: 10.1016/j.eiar.2019.04.003

Ahmadi Moghaddam, E., Ericsson, N., Hansson, P., Nordberg, Å. (2019) Exploring the potential for biomethane production by willow pyrolysis using life cycle assessment methodology. Energ Sustain Soc 9, 6. doi:10.1186/s13705-019-0189-0

Ericsson, N., Sundberg, C., Nordberg, Å.,  Ahlgren, S., Hansson, P.-A. (2017) Time-dependent climate impact and energy efficiency of combined heat and power production from short rotation coppice willow using pyrolysis or direct combustion. GCB Bioenergy, 9(5) pp. 876-890. doi:10.1111/gcbb.12415

Ericsson, N., Nordberg, Å., Sundberg, C., Ahlgren, S., Hansson, P.-A. (2014) Climate impact and energy efficiency from electricity generation through anaerobic digestion or direct combustion of short rotation coppice willow. Applied Energy, 132, pp. 86-98. doi: 10.1016/j.apenergy.2014.06.049

Hammar, T., Ericsson, N., Sundberg, C., Hansson, P.-A. (2014) Climate Impact of Willow Grown for Bioenergy in Sweden. BioEnergy Research, 7(4): 1529-1540. doi:  10.1007/s12155-014-9490-0

Ericsson, N., Porsö, C., Ahlgren, S., Nordberg, Å., Sundberg, C. and Hansson, P.-A. (2013), Time-dependent climate impact of a bioenergy system – methodology development and application to Swedish conditions. GCB Bioenergy, 5: 580–590. doi: 10.1111/gcbb.12031

Avhandling

Ericsson Niclas, 2015. Time-dependent climate impact of short rotation coppice willow-based systems for electricity and heat production. Acta universitatis Agriculturae Sueciae. Doctoral Thesis No. 2015:96. Uppsala, Sweden.


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för energi och teknik; Lantbrukets teknik och system
Telefon: +4618671843
Postadress:
Inst för energi och teknik, Box 7032
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala