CV-sida

Niina Sundin

Niina Sundin
Jag jobbar med hållbarhetsbedömning av förebyggande åtgärder av matsvinn med fokus på balanserad mänsklig konsumtion.

Presentation

Mitt fokus är främst på hållbarhetsbedömning av förebyggande åtgärder av matsvinn, såsom surplus food redistribution (matdonation) då jag utvärderar alla tre aspekterna av hållbarhet, inklusive miljömässiga, ekonomiska och sociala. Detta gör jag med hjälp av olika metoder, såsom livscykelanalys, materialflödesanalys, enkätundersökning samt 24-h dietary recall. 

Undervisning

Jag är kursadministratör och föreläsare för kursen Matsvinn - dagens problem och framtidens möjligheter (7,5hp) och gästföreläser om hållbar kost.

Forskning

LOWINFOOD är ett forsknings- och innovationsprojekt för att minska matförluster och matsvinn i EU genom att demonstrera innovativa lösningar som involverar flera aktörer längs hela värdekedjan inom frukt- och grönt, bageri, fiskeri och i privat- och offentlig konsumtion.  I arbetspaket 5.4 testar vi ett utbildningskoncept för att minska matsvinnet i skolorna i samarbete med AIE (Österrike), Matomatik och Uppsala kommun. 

Publikationer i urval

Sundin, N., Malefors, C., Danielsson, M., Hardiyanti, M., Persson Osowski, C., Eriksson, M., 2023. Investigating goal conflicts in menu planning in Swedish school catering on the pathway to sustainable development. Resources, Conservation and Recycling 190, 106822. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2022.106822

Sundin, N., Persson Osowski, C., Eriksson, M., Strid, I., 2022. Kan matdonationer minska matfattigdom och ge bra näring? nutritionsfakta.se Kunskapsportalen om mat och halsa. URL https://nutritionsfakta.se/2022/05/06/kan-matdonationer-minska-matfattigdom-och-ge-bra-naring/ (accessed 1.4.23).

Länkar

https://orcid.org/0000-0002-4295-1803


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för energi och teknik; Lantbrukets teknik och system
Postadress:
Inst för energi och teknik, Box 7032
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala

Publikationslista: