CV-sida

Nina Oher

Nina Oher
Doktorand i miljöpsykologi och hälsodesign

Presentation

Jag är doktorand i miljöpsykologi och hälsodesign. Mitt fokus är evidensbaserad design (EBD) och hälsofrämjande miljöer inom vården.

Undervisning

Jag föreläser på kurserna Health Promoting Outdoor Environments (LK0262), Hälsoträdgårdar (LK0274) och Trädgårdar i vård (LK0281), samt handleder självständiga arbeten inom landskapsarkitektur och miljöpsykologi.

Forskning

Mitt doktorandprojekt fokuserar på designprocessen av en ny takträdgård för patienter med demens, på Minneskliniken (Region Skåne) i Malmö.

Bakgrund

Masterexamen i Landskapsarkitektur med inriktning Miljöpsykolog, från SLU Alnarp (Outdoor Environments for Health and Well-being)

Kandidatexamen i Arkitektur, från University College of Dublin (UCD), Ireland (BSc in Architectural Science)

Publikationer i urval

Bengtsson, A., Åshage, A., Burman, R. & Oher, N. (2020). Movium Fakta 4 HÄLSOFRÄMJANDE UTEMILJÖER.                                                        https://www.movium.slu.se/nyheter?article=halsoframjande-utemiljoer-0

Bengtsson, A., Oher, N., Åshage, A., Lavesson, L., Grahn, P. (2018). Evidensbaserad design av utemiljö i vårdsammanhang: En forskningssammanställning. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie:17. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet.
https://www.ptsforum.se/media/1118/rapport-evidensbaserad-design-av-utemiljoe-i-vaardsammanhang-aar-2018.pdf 


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för människa och samhälle
Telefon: +4640415442, +46761483288
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp