CV-sida

Ninni Rothlin Zachrisson

Ninni Rothlin Zachrisson

Presentation

Ninni tog veterinärexamen på Sveriges Lantbruksuniversitet 2014. Hon arbetade som klinikveterinär på Universitetsdjursjukhuset Smådjur mellan 2014-2020, med intenmedicin och framför allt kattmedicin som främsta intressen. Hon var Universitetsdjursjukhusets kattambassadör (via ISFM, International Society of Feline Medicine) mellan 2016-2020. 

Ninni påbörjade sin forskarutbildning inom kattdiabetes i februari 2020. 

Forskning

Ninni forskar på diabetes mellitus hos katt. Projektet syftar till att undersöka vilka olika behandlingar som erbjuds katter med diabetes, hur katterna svarar på insatt behandling och hur olika behandlingar påverkar djurägaren och katten. Etiska aspekter relaterade till behandlingen och till att ha en kroniskt diabetessjuk katt, och hur relationen mellan katt och ägare påverkas, kommer att analyseras.

Detta kommer att göras genom analys av data från en enkätundersökning med svar från ägare till nästan 500 katter med diabetes, samt genom djupintervjuer med veterinärer och djurägare. 

Målet med projektet är att få information till hjälp för katter med diabetes och deras ägare, och för veterinärer som möter och vägleder ägarna till diagnosticerade katter. 

Projektet finansieras av Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm och samarbete hålls med veterinär Erika Brandeker på Regionsdjursjukhuset Bagarmossen. 

Läs gärna mer på projekthemsidan: www.slu.se/kattdiabetes.


Kontaktinformation

Doktorand, Klinikveterinär, Klinikveterinär tjl vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för klinisk kemi
Telefon: +4618671926
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls v 26, Uppsala