CV-sida

Ola Thomsson

Ola Thomsson
Forskningssekreterare vid VH-fakulteten

Presentation

Nu jobbar jag som forskningssekreterare vid VH-fakulteten med ansvar för bla extern finansiering och Foma. Sedan min disputation har jag jobbat på Sigill Kvalitessytem och senast på forskningsrådet Formas. Nedan kan du läsa om mitt doktorandprojekt. 

I mitt doktorandprojekt ligger fokus på tre faktorer som inom ekologisk grisproduktion har en negativ inverkan på smågrisproduktionen . Dessa tre faktorer är förekomsten av laktationsbrunster, hög smågrisdödlighet och skillnaden mellan smågrisar i avvänjningsvikt. I projektet har jämfört tre olika skötselrutiner för att se om detta skulle kunna påverka dessa tre nämnda faktorer.

Undervisning

Under dokorandtiden undervisade jag veterinärstudenter i dräktighetsundersökning av suggor. 

Forskning

Utöver mitt doktorandprojektet ingår jag i en forskning kring brunstsynkronisering av lakterande suggor i ekologisk inhysningssystem.   

 

Bakgrund

År 2010 tog jag ut en Agronomexamen med inriktning husdjur.

 

Publikationer i urval

Peer-review abstracts

Thomsson O, Bergqvist A-S, Eliasson-Selling L, Sjunnesson Y, Magnusson U (2013). Weaning to oestrous interval in organic piglet production on is affected by time spent in group housing. Poster presentation på den nionde International Conference on Pig Reproduction, Olsztyn, Poland.

 

Thomsson O, Bergqvist A-S, Eliasson-Selling L, Sjunnesson Y, Magnusson U (2013). Could a different management routine that strengthens the mother-offspring bond contribute to a more efficient organic piglet production? Muntilig presentation på Nordic Association of Agricultural Scientists, seminar 461: Organic farming systems as a driver for change Bredsten, Denmark.

 

 

Peer reviewed articles

Thomsson O, Strom Holst B, Sjunnesson Y, Berqvist A-S (2014).

Validation of an enzyme-linked immunosorbent assay developed for measuring cortisol concentration in human saliva and serum for its applicability to analyze cortisol in pig saliva

Acta Veterinaria Scandinavica 56:55

 

Thomsson O, Bergqvist A-S, Sjunnesson Y, Eliassson-Selling L, Lundeheim N, Magnusson U (2015).

Aggression and cortisol levels in three different group housing routines for lactating sow” Thomsson et al. Acta Veterinaria Scandinavica 57:9.

 

Thomsson O, Sjunnesson Y, Magnusson U, Eliasson-Selling L, Wallenbeck A, (2016) Consequences for Piglet Performance of Group Housing Lactating Sows at One, Two, or Three Weeks Post-Farrowing. PLoS ONE 11(6): e0156581. doi: 10.1371/journal.pone.0156581

 

Thomsson O, Magnusson U, Bergqvist A-S, Eliasson-Selling L, and Sjunnesson Y (2018).

Sow performance in multi-suckling pens with different management routines

Acta Veterinaria Scandinavica 2018, 60:10

 

 


Kontaktinformation

Forskningssekreterare vid Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, kansli
Telefon: +4618672340, +46723294970
Postadress:
VH-fakultetens kansli, Box 7084
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8, Uppsala