CV-sida

Örjan Johansson

Örjan Johansson
Forskare verksam på Grimsö Forskningsstation. Ansvarig för att utveckla och samordna fångst och sövning av vilda djur på Grimsö. Huvudsakligen verksam inom snöleopardforskning i Mongoliet.

Forskning

Min forskning är framförallt inriktad mot snöleopardens ekologi och i förlängningen, att ge råd för att utveckla mer effektiva bevarandeåtgärder. Sedan 2008 har jag arbetat med snöleoparder i södra Mongoliet. Fältarbetet handlar framförallt om fångst för att förse snöleoparder och stenbockar med GPS-halsband, inventering med hjälp av rörelsestyrda kameror och sjukdomsövervakning. Jag ansvarar också för fångst och sövning av vilda djur på Grimsö Forskningsstation.

Publikationer i urval

Esson, C., Michaux, J., Johansson, Ö., Malmsten, J., Lkhagvajav, P. and Samelius, G. 2017. The importance of genetic tools when studying the distribution of rare and elusive species illustrated by the Kam dwarf hamster. Global Ecology and Conservation 12, 166-169.

Johansson, Ö. 2017. Unveiling the Ghost of the mountain; snow leopard ecology and behaviour. Doctoral thesis, Swedish University of Agricultural Sciences.

Johansson, Ö., Rauset, G. R., Samelius, G., McCarthy, T., Andrén, H., Tumursukh, L. and Mishra, C. 2016. Land sharing is essential for snow leopard conservation. Biological Conservation 203, pp 1-7

Johansson, Ö., Simms, A. and McCarthy, T. 2016. From VHF to satellite GPS collars – advancements in snow leopard telemetry. In: McCarthy, T., Mallon, D. (Eds.), Snow leopards of the world. Elsevier, Academic Press, pp 355-365.

Johansson, Ö., McCarthy, T., Samelius, G., Andrén, H., Tumursukh, L. and Mishra, C. 2015. Snow leopard predation in a livestock dominated landscape in Mongolia. Biological Conservation 184, pp 251-258.

Bergvall, U. A., Kjellander, P., Ahlqvist, P., Johansson, Ö. Sköld, K. and Arnemo, J.M. 2015. Chemical immobilization of free-ranging fallow deer (Dama dama): Effect of needle length on induction time. Journal of Wildlife Diseases, 51(2), pp484-487.

Sharma, K., Bayrakcismith, R., Tumursukh, L., Johansson, Ö., Sevger, P., McCarthy, T. and Mishra, C. 2014. Vigorous dynamics underlie a stable population of the endangered snow leopard (Panthera unica) in Tost Mountains, South Gobi, Mongolia. PlosOne.

Johansson, Ö., Malmsten, J., Mishra, C., Lkhagvajav, P. McCarthy, T. 2013. Reversible immobilization of free-ranging snow leopards with a combination of medetomidine and tiletamine-zolazepam. Journal of Wildlife Diseases. 49. Pp 338-346

Johansson, T., Johansson, Ö and McCarthy, T. 2011. An automatic VHF transmitter monitoring system for wildlife research. Wildlife society bulletin.  DOI 10.1002/wsb.77

McCarthy, T., Murray, K., Sharma, K. and Johansson, Ö. 2010. Preliminary results of a long-term study of snow leopards in south, Gobi, Mongolia. Cat News, 53.

Karlsson, J and Johansson, Ö. 2009. Predictability of repeated carnivore attacks favours reactive use of mitigation measures. Journal of Applied Ecology 47 (1).

Sand, H., Wabakken, P., Zimmermann, B., Johansson, Ö., Pedersen, H. C., Liberg, O. 2008. Summer kill rates and predation patterns of wolves in Scandinavia. Oecologica 156: 53-64

Länkar


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för ekologi; S, Enheten för viltekologi
Postadress:
Inst. för Ekologi, Grimsö forskningsstation
739 93 RIDDARHYTTAN
Besöksadress: Grimsö forskningsstation, Grimsö 152, Grimsö