CV-sida

Oscar Skirfors

Oscar Skirfors

Presentation

Doktorand vid institutionen för vatten och miljö. Jobbar med hållbara reningslösningar för PFAS-förorenat grundvatten. Fokus ligger främst på ytaktiv skumfraktionering, elektrokemisk oxidation och fytoremediering. Arbetet utförs inom ramarna för projektet LIFE SOuRCE.

Huvudhandledare är Lutz Ahrens.

Biträdande handledare är Anja Enell och Dan Berggren Kleja.