CV-sida

Patrick Bellan

Patrick Bellan

Kontaktinformation

Universitetsadjunkt tjl vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: +4640415404
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp