CV-sida

Patrick Svensson

Patrick Svensson

Presentation

Jag är professor i agrarhistoria vid SLU sedan maj 2017. Min bakgrund är i ekonomisk historia vid Lunds universitet och jag disputerade 2001 med avhandlingen "Agrara entreprenörer" som behandlade böndernas roll i 1700- och 1800-talets agrara revolution i Skåne. Jag blev docent i ekonomisk historia 2010.

Min forskning berör det förindustriella samhällets ekonomi och övergången till det moderna samhället. Inom detta område har jag framförallt fokuserat på den agrara revolutionens genomförande och dess konsekvenser, såväl ekonomiska som sociala för olika grupper på landsbygden i Sverige. För tillfället har jag två huvudsakliga inriktningar för min forskning: Ett forskningsprojekt som studerar ojämlikhetens utveckling i Sverige i ett långsiktigt perspektiv, från 1600-talet till slutet på 1800-talet där vi använder oss av bouppteckningar och förmögenhetsskatter; ett nytt fyraårigt VR-projekt där vi använder oss av bondedagböcker för att följa en lokal miljö och dess invånare på mikronivå under den agrara och den industriella revolutionen, ca. 1840-1920.  Min forskning är huvudsakligen empiriskt inriktad och genom väl utvecklade internationella samarbeten även komparativ i ett europeiskt perspektiv.

Publikationer i urval

Artiklar (peer-review)

Bengtsson, Erik och Patrick Svensson (2022) "The living standards of the labouring classes in Sweden, 1750-1900: evidence from rural probate inventories", Agricultural History Review, 70:1, s. 49-69. Open access: https://www.bahs.org.uk/AgHRVOL.html?YEAR=2022&MOD=this  

Bengtsson, Erik, Olsson, Mats och Patrick Svensson (2022) "Mercantilist Inequality: Wealth and Poverty in Stockholm 1650-1750", The Economic History Review, 75:1, s. 157-180. Open access: DOI: 10.1111/ehr.13081 

Bengtsson, Erik och Patrick Svensson (2019) "The wealth of the Swedish peasant-farmer class 1750-1900: composition and distribution", Rural History, vol. 30, issue 2, s. 129-145. Open access: doi:10.1017/S0956793319000116

Bengtsson, Erik, Missiaia, Anna, Olsson, Mats och Patrick Svensson (2019) "Aristocratic wealth and inequality in a changing society: Sweden 1750-1900", Scandinavian Journal of History, 44 (1), s. 27-52, DOI.

Bengtsson, Erik, Missiaia, Anna, Olsson, Mats och Patrick Svensson (2018) "Wealth inequality in Sweden 1750-1900.", The Economic History Review, 71:3, p. 772-794 ,  DOI  

Hedefalk, Finn, Svensson, Patrick och Lars Harrie (2017) "Spatiotemporal historical datasets at micro-level for geocoded individuals in five Swedish parishes, 1813-1914.", Nature: Scientific Data, 4:170046. doi: 10.1038/sdata.2017.46. www.nature.com/articles/sdata201746

Dribe, Martin, Olsson, Mats och Patrick Svensson (2017) "The agricultural revolution and the conditions of the rural poor, southern Sweden 1750-1860.", The Economic History Review, 70:2, sid. 483-508.

Olsson, Mats och Patrick Svensson (2016) "The landlord lag - productivity on peasant farms and landlord demesnes during the agricultural revolution in Sweden, 1700-1860", Scandinavian Economic History Review, 64:1, sid. 55-71.

Hedefalk, Finn, Harrie, Lars och Patrick Svensson (2015) "Methods to create a longitudinal integrated demographic and geographic database on the micro-level: a case study of five Swedish rural parishes, 1813-1914", Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History, 48:3, sid. 153-173.

Hedefalk, Finn, Harrie, Lars och Patrick Svensson (2014) "Extending the Intermediate Data Structure (IDS) for longitudinal historical databases to include geographic data", Historical Life Course Studies, vol. 1, sid. 27-46.

Bergenfeldt, Fredrik, Olsson, Mats och Patrick Svensson (2013) "Wagons at Work: A Transport Revolution from Below - the Case of Sweden, 1750-1850.", Agricultural History Review, 61:1, sid. 63-82.

Dribe, Martin, Olsson, Mats och Patrick Svensson (2012) "Was the Manorial System an Efficient Insurance Institution? Economic Stress and Demographic Response in Sweden, 1749-1859.", European Review of Economic History, 16, sid. 292-310.

Dribe, Martin, Olsson, Mats och Patrick Svensson (2012) "Manorialisme et gestion du risque dans la société préindustrielle. La Suède aux XVIIIe et XIXe siècles", Annales. Histoire, Sciences sociales, 67:2, sid. 451-469.

Dribe, Martin, Olsson, Mats och Patrick Svensson (2012) "If the landlord so wanted... Family, farm production and land transfers in the manorial system.", The Economic History Review, 65:2, sid. 746-769.

Olsson, Mats och Patrick Svensson (2010) "Agricultural growth and institutions, Sweden 1700-1860", European Review of Economic History, 14:2, sid. 275-304.

van de Putte, Bart och Patrick Svensson (2010) "Measuring social structure in a rural context. Applying the SOCPO-scheme to Scania, Sweden (17th-20th century)", Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis/Revue belge d'histoire contemporaine, vol. XL, no. 1-2, sid. 249-293.

Dribe, Martin och Patrick Svensson (2008) "Social Mobility in Nineteenth-Century Rural Sweden - A Micro Level Analysis", Scandinavian Economic History Review, 56:2, sid. 122-141.

Svensson, Patrick (2006) "Peasants and Entrepreneurship in the Nineteenth-Century Agricultural Transformation of Sweden", Social Science History, 30:3, sid. 387-429.

Nilsson, Anders, Pettersson, Lars och Patrick Svensson (1999) "Agrarian transition and literacy: The case of nineteenth century Sweden", European Review of Economic History, 3:1, sid. 79-96.

Böcker

Dribe, Martin och Patrick Svensson (2020) Den industrialiserade staden. Staden - Riksbankens Jubileumsfonds årsbox 2020. Stockholm och Göteborg: Makadams förlag. ISBN: 978-91-7061-317-3 länk

Hillbom, Ellen och Patrick Svensson (red.) (2013) Agricultural Transformation in a Global History Perspective. London and New York: Routledge.

Olsson, Mats och Patrick Svensson (red.) (2011) Growth and stagnation in European historical agriculture. Turnhout: Brepols publishers.

Svensson, Patrick (2001) Agrara entreprenörer. Böndernas roll i omvandlingen av jordbruket i Skåne ca. 1800-1870. Stockholm: Almqvist & Wiksell International (doktorsavhandling).

Kapitel i böcker

Svensson, Patrick (2024) "Järnvägen, sågen, skogen och Norrland", i Arfvidsson Womack, A., Svanberg, F. och U. Torell (red.) Nordbor. Liv och rörelse under 500 år. Stockholm: Nordiska Museet och Makadam förlag, s. 273-279.

Olsson, Mats & Patrick Svensson (2019) "Le démarrage de la croissance. La révolution agricole dans le Sud de la Suède, 1702-1864", i Herment, L. (red.) Histoire rurale de l'Europe, XVIe-XXe siècle. Paris: Editions EHESS, s. 153-176.

Dribe, Martin, Olsson, Mats & Patrick Svensson (2017) "Nordic Europe", i Alfani, G & C. Ó Gráda (red.) Famine in European History. Cambridge: Cambridge University Press, sid. 185-211.

Svensson, Patrick (2013) "Land Market, Property Rights, and Agricultural Transformation in southern Sweden 1680-1870", i Béaur, G. Schofield, P. Chevet, J-M och M-T Perez-Picazo (red.) Property Rights, Land Markets and Economic Growth in the European Countryside (Thirteenth-Twentieth Centuries). Turnhout: Brepols publishers, sid. 455-473.

Hillbom, Ellen och Patrick Svensson (2013) "Introduction", i Hillbom, E. och P. Svensson (red.) (2013) Agricultural Transformation in a Global History Perspective. London and New York: Routledge, sid. 1-25.

Olsson, Mats och Patrick Svensson (2013) "Production and credits: A micro level analysis of the agrarian economy in Västra Karaby parish, Sweden, 1786-1846" i Hillbom, E. och P. Svensson (red.) (2013) Agricultural Transformation in a Global History Perspective. London and New York: Routledge, sid. 206-228.

Olsson, Mats och Patrick Svensson (2011) "Agricultural production in southern Sweden, 1702-1864", i Olsson, M. och P. Svensson (red.) (2011) Growth and stagnation in European historical agriculture. Turnhout: Brepols publishers, sid. 117-139.

Olsson, Mats och Patrick Svensson (2011) "Measuring and explaining agricultural growth", i Olsson, M. och P. Svensson (red.) (2011) Growth and stagnation in European historical agriculture. Turnhout: Brepols publishers, sid. 15-34.

Dribe, Martin, Olsson, Mats och Patrick Svensson (2010) "Economic Crises, Manorialism, and Demographic Response: Southern Sweden in the Preindustriak Period", i Kurosu, S., Bengtsson, T. och C. Campbell (red.) Demographic Responses to Economic and Environmental Crises. Kashiwa: Reitaku University, sid. 17-47.

Olsson, Mats och Patrick Svensson (2009) "Peasant economy - markets and agricultural production in southern Sweden 1711-1860", i Pinilla, V. (red.) Markets and Agricultural change in Europe from the 13th to the 20th Century. Turnhout: Brepols publishers, sid. 75-106.

Dribe, Martin och Patrick Svensson (2008) "Statarnas geografiska rörlighet, sociala ursprung och fruktsamhet", i Lundh, C. och M. Olsson (red.) Statarliv - i myt och verklighet. Hedemora: Gidlunds förlag, sid. 187-210.

Övriga publikationer

Lazuka, Volha, Bengtsson, Tommy och Patrick Svensson (2023) ”The Causal Effects of Enclosures on Production and Productivity”, IZA Discussion Papers No. 16394. länk

Svensson, Patrick (2022) "De obesuttna i Stensjö by", Agrarhistoria 8. Uppsala: Avdelningen för agrarhistoria. länk

Bengtsson, Erik, Olsson, Mats och Patrick Svensson (2019) "Mercantilist Inequality: Wealth and Poverty in Stockholm 1650-1750", Lund Papers in Economic History, no. 210. länk

Dribe, Martin och Patrick Svensson (2019) "Landskrona 1900-2000: A Comparative Analysis of the Demographic and Economic Development", Lund Papers in Economic Demography, 2019:3 länk

Bengtsson, Erik och Patrick Svensson (2018) "The Wealth of the Swedish Peasant Farmers Class 1750-1900: Composition and distribution" Lund Papers in Economic History, no 177. Department of Economic History, Lund University länk

Bengtsson, Erik, Missiaia, Anna, Olsson, Mats and Patrick Svensson (2017) "The Wealth of the Richest: Inequality and the Nobility in Sweden, 1750-1900". Lund Papers in Economic History, no. 161. Department of Economic History, Lund University. länk

Olsson, Mats and Patrick Svensson (2017) "Estimating agricultural production in Scania, 1702-1881: User guide for the Historical Database of Scanian Agriculture and overall results." Lund Papers in Economic History, no. 151. Department of Economic History, Lund University. länk

Harrie, Lars, Hedefalk, Finn, Pantazatou, Karolina D., Bengtsson, Tommy, Quaranta, Luciana and Patrick Svensson (2016) Poster. The International Cartographic Society's (ICA) commission on the UN Global Goals for Sustainable Development: Goal No 3 - Good Health and Well-Being. Ensure Healthy Lives and Promote Well-Being for All at All Ages. Conference: 6th session of the Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (UN-GGIM, 3–5 August 2016) DOI: 10.13140/RG.2.1.1093.9122

Dribe, Martin, Olsson, Mats and Patrick Svensson (2015) "Famines in the Nordic countries, AD 536-1875". Lund Papers in Economic History, no. 138. Department of Economic History, Lund University. länk 

Databaser

Bengtsson, T., Dribe, M., Quaranta, L. & P. Svensson (2021) The Scanian Economic Demographic Database: Version 7.2 (Machine-readable database). Lund University: Centre for Economic Demography

Olsson, M. & P. Svensson (2017) Historical Database of Scanian Agriculture, version 3.0. Lund: Department of Economic History

Länkar

Patrick Svensson Sida med film och installationsföreläsning

Podden landet Om människor på landsbygden på 1800-talet och deras koppling till att Sverige blev rikt


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för agrarhistoria
Telefon: +4618673549, +46790670925
Postadress:
Inst för stad och land
Box 7012
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala