CV-sida

Patrik Cras

Patrik Cras
Forskare vid avdelningen för landsbygdsutveckling. Arbetar med forskning och utbildning om organisering, politik och förvaltning med fokus på landsbygdssamhällen i Sverige.

Undervisning

Undervisar om organisering, politik och förvaltning på agronomprogrammet i landsbygdsutveckling samt handleder uppsatser på kandidat- och masternivå. 

Kursansvarig för kursen "Politik och förvatning" (LU0077). 

Tilldelades 2015 Ultuna studentkårs pedagogiska pris för arbetet som kursansvarig för kursen "Politik och förvaltning" inom agronomprogrammet i landsbygdsutveckling.

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt hade titeln ”Landsbygdspolitikens lokala praktik” och resulterade i avhandlingen "Landsbygdssamhällets medborgarskap" som publicerades 2017. Fokus i projektet var dels hur människor organiserar sig för att upprätthålla service och infrastruktur på den svenska landsbygdsbygden, dels hur dessa frågor hanteras inom genomförandet av den europeiska landsbygdspolitiken i Sverige.

Mitt generella forskningsintresse rör primärt hur skärningspunkten mellan offentlig, privat och ideell sektor utvecklas i dagens samhälle. Detta forskningsintresse sträcker sig bl.a. över civilsamhällesforskning, organisationsteori, institutionell teori och förvaltningsforskning, med särskilt intresse för socialantropologiska/sociologiska infallsvinklar.

Pågående projekt:

- Medverkan i forskningsprojektet "Landsbygdens Nycklar" finansierat av Familjen Kamprads Stiftelse.

- Följeforskning om samverkan mellan lokala utvecklingsbolag och det offentliga på upprag av Region Gotland. 

 

Samverkan

Pågående projekt:

- Utvärdering av den svenska bredbandspolitiken på uppdrag av Tillväxtverket och Jordbruksverket. 

- Följeforskning på uppdrag av Region Gotland.

Bakgrund

Fil. dr. i landsbygdsutveckling (SLU)

Masterexamen i socialantropologi (Stockholms Universitet)

Magisterexamen i nationalekonomi (Uppsala Universitet / SLU)

 


Kontaktinformation
Forskare tjl vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling
Telefon: 671652
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala