CV-sida

Patrik Cras

Patrik Cras
Forskare vid avdelningen för landsbygdsutveckling. Arbetar med forskning och utbildning om organisering, politik och förvaltning med fokus på landsbygdssamhällen i Sverige.

Undervisning

Jag undervisar om organisering, politik och förvaltning på agronomprogrammet i landsbygdsutveckling samt handleder uppsatser på kandidat- och masternivå. 

Kursansvarig för kurserna Politik och förvatning (LU0077).

Tilldelades 2015 Ultuna studentkårs pedagogiska pris för arbetet som kursansvarig för kursen Politik och förvaltning.

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt hade titeln Landsbygdspolitikens lokala praktik och resulterade i avhandlingen Landsbygdssamhällets medborgarskap som publicerades 2017. Fokus i projektet var dels hur människor organiserar sig för att upprätthålla service och infrastruktur på den svenska landsbygdsbygden, dels hur dessa frågor hanteras inom genomförandet av den europeiska landsbygdspolitiken i Sverige.

Mitt generella forskningsintresse rör primärt hur skärningspunkten mellan offentlig, privat och ideell sektor utvecklas i dagens samhälle.

Pågående projekt:

- Lokala civilsamhällens roll för rurala samhällen - Ett treårigt forskningsprojekt som genomförs 2020-2023 med finansiering från Formas. Projektet är ett samarbete mellan forskare vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola, Karlstad Universitet och SLU.

 

 

Samverkan

Jag åtar mig gärna utvärderingsuppdrag för myndigheter, kommuner och organisationer inom ämnesområden som tangerar mitt forskningsområde. Har tidigare exempelvis utvärderat svenskt bredbandsstöd på uppdrag av Jordbruksverket och Tillväxtverket (se slutrapport här) och kommunal organisering av stöd till landsbygdsutveckling (se slutrapport här). 

Jag medverkar även gärna i seminarier och workshops, exempelvis som detta seminarium på temat service och organisering på landsbygden i regi av Coompanion Dalarna. 

 

 

Bakgrund

Fil. dr. i landsbygdsutveckling (SLU)

Masterexamen i socialantropologi (Stockholms Universitet)

Magisterexamen i nationalekonomi (Uppsala Universitet / SLU)

 


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling
Telefon: +4618671652, +46765292890
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala