CV-sida

Patrik Grahn

Patrik Grahn
Professor i landskapsarkitektur, Agr Dr i landskapsarkitektur, landskapsarkitekt MSc, biolog MSc Forskar inom det för SLU strategiska området "Betydelsen av naturupplevelser och sällskapsdjur för människans hälsa och välbefinnande" sedan mitten av 1980-talet

Undervisning

Startade undervisning i ämnet "landskapsarkitekturens miljöpsykologi" år 1992. Har sedan dess arbetat med utveckling av kurser i trädgårdsterapi och hälsodesign. I början av 2000-talet utvecklades en ettårig master inom området "Naturens betydelse för människors hälsa". För ett par år sedan utvidgades denna mastersutbildning till att bli engelskspråkig, tvåårig och innefatta hela området "Betydelsen av naturupplevelser och sällskapsdjur för människans hälsa och välbefinnande". Kursen drivs numera av forskare och lärare på flera fakulteter inom SLU.

Forskning

Sedan mitten av 1980-talet har forskningen handlat om "Betydelsen av naturupplevelser och sällskapsdjur för människans hälsa och välbefinnande" (Grahn, 1991). Till att börja med var forskningen fokuserad på förskolor, skolor, äldreboenden och sjukhus, där det visade sig att grönområden vid dessa var viktiga för barnens utveckling och hälsa, för pedagogik vid skolor samt för sjukvård och äldreboende. I början av 1990-talet genomfördes en första befolkningsstudie som visade att tillgång till grönområden var en viktig faktor för folkhälsan (Grahn, 1994). Dessa studier har sedan utvidgats och fördjupats, där vi undersöker vilka särskilda kvaliteter som behövs i grönområdena (Björk et al 2008). Från mittan av 1990-talet kom studier som mer fokuserade på betydelsen av grönområden vid förskolor (Grahn, 1996; Grahn et al 1997) och äldreboenden (Ottosson & Grahn, 2004). Från 2002 har en del av forskningen byggts upp vid en särskild Living Lab, Alnarps Rehabiliteringsträdgård (Stigsdotter & Grahn, 2003; Währborg et al 2014).

Länkar

https://www.researchgate.net/profile/Patrik_Grahn2/stats/citations?date=2016-10-01

http://scholar.google.se/citations?hl=sv&user=MppkpvgAAAAJ

 

 


Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för människa och samhälle
Telefon: +4640415425
Postadress:
Box 88
23053 Alnarp
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp