CV-sida

Paul G. Becher

Paul Becher
Docent i Kemisk Ekologi, SLU

Presentation

Klicka på ‘In English’ för att se denna CV-sida

Publikationer i urval

 se nedan


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för växtskyddsbiologi
Telefon: +4640-415305
Postadress:
Växtskyddsbiologi, Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 16, Alnarp

Publikationslista: