CV-sida

Per Hjelmstedt

Per Hjelmstedt
Jag är doktorand på institutionen för husdjurens miljö och hälsa sedan 2017. Mitt projekt berör välfärdsfrågor hos odlad fisk där jag tittar på hur olika stressfaktorer påverkar beteende och fysiologi hos olika arter av odlad fisk. I projektet undersöker jag också hur den humana aspekten av slaktprocessen kan utvecklas och hur fiskodlingar kan arbeta för att förbättra välfärden hos fisken.

Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd (fd HMH); MOD Göteborg
Telefon: +4651167206, +46725153402
Postadress:
Box 234
53223 Skara
Besöksadress: Gråbrödragatan 19, Göteborg