CV-sida

Per Hjelmstedt

Per Hjelmstedt
Jag är doktorand på institutionen för husdjurens miljö och hälsa sedan 2017. Mitt projekt berör välfärdsfrågor hos odlad fisk där jag tittar på hur olika stressfaktorer påverkar beteende och fysiologi hos olika arter av odlad fisk. I projektet undersöker jag också hur den humana aspekten av slaktprocessen kan utvecklas och hur fiskodlingar kan arbeta för att förbättra välfärden hos fisken.

Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa; MOD Göteborg
Telefon: +4651167206, +46725153402
Postadress:
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
c/o Göteborgs universitet, Natrium, Box 463
405 30 Göteborg
Besöksadress: Medicinaregatan 7B, Göteborg