CV-sida

Per Sonnvik

Per Sonnvik
Per arbetar som projektledare på CNV och har arbetat där sedan verksamhetens start. Han arbetar med en stor bredd av uppdrag och projekt inom naturvägledning och interpretation.

Presentation

Huvudsakliga arbetsuppgifter, uppdrag och funktioner  

Per arbetar med projekt och uppgifter om naturvägledning inom följande områden: planeringsprocesser; goda exempel, t ex inom digital naturvägledning; utbildningar inom naturvägledning; framtagande av kurser för, t ex guider, naturumspersonal och lokala aktörer i nationalparker skyddad natur; kvalitetssäkring av naturguider; naturum; kopplingar till landsbygdsutveckling och naturturism. I detta ingår samarbeten på europeisk nivå. Per arbetar även med CNV:s webbsidor, nyhetsmejl och nätverk.

Intresseområden

Naturvägledningen förekommer inom många sektorer i vårt samhälle och har en stor potential i att bidra till områden som t ex naturvård, hälsa och landsbygdsutveckling. Det handlar till stor del om att få människor att bygga relationer med vårt natur- och kulturmiljöarv. Genom att vara medveten om potentialen i planeringen av naturvägledningen och ställa sig rätt frågor kan naturvägledning bli ett betydelsefullt verktyg i arbetet för en hållbar utveckling. Per tycker det är väldigt givande att vara med och utveckla naturvägledningsområdet och på så sätt bidra till att utveckla människors känslor, kontakt och kunskap om vår natur och vårt kulturlandskap.

Relaterade ideella uppdrag

Per är engagerad ideellt inom friluftsliv för barn och familjer genom Friluftsfrämjandet. Han har tidigare återkommande tagit ideella uppdrag som färdledare/fjällguide i Svenska turistföreningen.

Undervisning

Som en del i arbetet på CNV håller Per i och föreläser återkommande på kurser och seminarier.

Per är certifierad inom den europeiska naturvägledningsorganisationen Interpret Europe för att få hålla i guideutbildningar.

Samverkan

Per var 2017-2019 sammankallande i samverkansgruppen på Institutionen för stad och land.

Bakgrund

Per har läst ett pol mag-program med miljöinriktning, inklusive humanekologi, på Mittuniversitet och byggt på med en masterutbildning i landsbygdsutveckling på SLU. Han har en MSc i Rural Development och en Pol. Kand. i Statsvetenskap.

Efter examen på SLU 2002 började han arbeta där dels med processledning inom landsbygdsutveckling och dels med miljökommunikation. Året innan CNV började sin verksamhet arbetade Per på Länsstyrelsen i Uppsala län med naturbetesmarker, slåtterängar och skogsbeten.

Parallellt med studier och arbete har han arbetat med natur- och kulturmiljöguidning. Per startade upp det Uppsalabaserade företaget Upplevelseverkstan. För att utveckla sin kompetens inom naturguidning gick han läsåret 05/06 Fjäll- och vildmarksledarutbildningen på Malungs folkhögskola, vilket då var en utbildning inom Fjälledarnormen. Per var sedan med och startade den ekonomiska föreningen Uppland naturguider. Han utbildade sig till Närnaturguide och Linneguide. 2007 arbetade han en vintersäsong på Storulvåns fjällstation som fjällguide. 


Kontaktinformation

Projektledare vid Institutionen för stad och land; Centrum för naturvägledning (CNV)
Telefon: 018-672444, +460705322467
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala