CV-sida

Peter Anderson

Peter Anderson

Undervisning

Jag bidrar jag till undervisningen i kurser i Ekologi, Växtskydd och Kemisk ekologi.

 

Forskning

I min forskning studerar jag interaktioner mellan växter och insekter, med inriktning på de beteenden och sinnesfysiologiska mekanismer som styr insekters värdväxtval. Fokus ligger på hur  växtdofter påverkar insekters beteenden. Vidare undersöks hur insekter anpassar sig till en varierande omgivning, där t ex  tillgången till olika värdväxter varierar i tid och rum. Vi har visat att insekterna utnyttjar tidigare erfarenheter vilka styr en fenotypisk plasticitet i värdväxtvalet. Vi studerar också hur växtdofter detekteras och hur de integreras i det central nervsystemet.

Jag är också inblandad i studier av:

  • övervakning och hållbar bekämping av skadedjur i raps i både monokultur och i samodling med andra grödor
  • effekter av ökad CO2-halt i atmosfären på insekters utveckling och val av värdväxt

Publikationer i urval

Khallaf, M., Sadek M.M. & Anderson, P. 2023. Predator efficacy and attraction to herbivore-induced volatiles determine insect pest selection of inferior host plant. iScience, 26: 106077.

Roy, A., Houot, B., Kushwaha, S. & Anderson, P. 2023. Impact of transgenerational host switch on gut bacterial assemblage in generalist pest, Spodoptera littoralis (Lepidoptera: Noctuidae. Frontiers in Microbiology 14:1172601.

Bras A., Roy A., Heckel D., Anderson P. & Karlsson Green K. 2022. Pesticide resistance in arthropods: Ecology matters too. Ecology Letters 25: 1746-1759.

Lhomme P, Khallaf M, Larsson M & Anderson P. 2020. Sensitive period for the induction of host plant preference in a generalist herbivorous insect. Animal Behavior, 169: 1-8

Rösvik A., Lhomme P., Khallaf M. A. & Anderson P. 2020. Plant-induced transgenerational plasticity affecting performance but not preference in a polyphagous moth. Frontiers in Ecology and Evolution 8: 254.

Lhomme P., Carrasco D., Larsson M.C., Hansson B.S. & Anderson P. 2018. A context-dependent induction of natal habitat preference in a generalist herbivorous insect. Behavioral Ecology 29: 360-367.

Desurmont G. A., Laplanche D., Proffit M., Gols R., Becher P. G., Larsson M. C., Turlings T. C. J. & Anderson P. 2018. With or without you: effects of the concurrent range expansion of an herbivore and its natural enemy on native species interactions. Global Change Biology 24: 631-643.

Mendesil, E., Rämert B., Marttila S., Hillbur, Y. &  Anderson P. 2016. Oviposition preference of pea weevil, Bruchus pisorum L. among host and non-host plants and its implication for pest management. Frontiers in Plant Science 6: 1186

Proffit M, Khallaf MA, Carrasco D, Larsson MC & Anderson P. 2015. "Do you remember the first time?" Host plant preference in a moth is modulated by experiences during larval feeding and adult mating. Ecology Letters 18: 365-374

Carrasco D, Larsson MC & Anderson P. 2015. Insect host plant selection in complex environments. Current Opinion in Insect Science 8:1-7

Anderson P & Anton S. 2014. Experience-based modulation of behavioural responses to sensory cues in insect herbivores. Plant, Cell & Environment, 37: 1826-1835

Thöming G., Larsson M. C., Hansson B. S. & Anderson P. 2013. Comparison of plant preference hierarchies of male and female moths and the impact of larval rearing hosts. Ecology 94: 1744-1752.

 


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för växtskyddsbiologi
Telefon: +4640-415299
Postadress:
Växtskyddsbiologi, Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 16, Alnarp