CV-sida

Petra Fant

Petra Fant
Post-dok forskare inom idisslarnutrition, grovfoderutnyttjande och animalieproduktionens miljöpåverkan vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Undervisning

Kursledare för Animalieproduktion - idisslare, HV0210.

Undervisning i kurserna Grovfoder - odling och utfodring, LB0117, och Animalieproduktionens driftledning och system, BI1384, inom ämnena idisslares fodernedbrytning och -utnyttjande, och fodervärdering.

Bakgrund

Ph.D i ämnet husdjursvetenskap från Sveriges Lantbruksuniversitet, 2022.

M.Sc. i ämnet husdjursvetenskap med specialisering i husdjurens näringslära från Helsingfors Universitet, 2017.

B.Sc. i Agrikultur- och Forstvetenskap från Helsingfors Universitet, 2017. 

Publikationer i urval

Fant, P., M. Ramin, S. Jaakkola, Å. Grimberg, A. S. Carlsson, and P. Huhtanen. 2020.
Effects of different barley and oat varieties on methane production, digestibility, and fermentation pattern in vitro. Journal of Dairy Science. 103:1404-1415. https://doi.org/10.3168/jds.2019-16995.

Ramin, M., P. Fant, and P. Huhtanen. 2021. The effects of gradual replacement of barley with oats on enteric methane emissions, rumen fermentation, milk production, and energy utilization in dairy cows. Journal of Dairy Science. 104:5617-5630. https://doi.org/10.3168/jds.2020-19644.

Fant, P., M. Ramin, and P. Huhtanen. 2021. Replacement of barley with oats and dehulled oats: Effects on milk production, enteric methane emissions, and energy utilization in dairy cows fed a grass silage-based diet. Journal of Dairy Science. 104:12540-12552. https://doi.org/10.3168/jds.2021-20409. 

Fant, P., H. Leskinen, M. Ramin, and P. Huhtanen. 2023. Effects of replacement of barley with oats on milk fatty acid composition in dairy cows fed grass silage-based diets. Journal of Dairy Science. In press. https://doi.org/10.3168/jds.2022-22327.


Kontaktinformation

Postdoktor vid Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd (fd HUV); Grovfodrets utnyttjande
Telefon: +46907868721, +46727191287
Postadress:
SLU Institutionen för tillämpad djurvälfärd och välfärd
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, våning 5, Umeå

Publikationslista: