CV-sida

Petter Lundberg

Petter Lundberg
Jag gillar att kombinera olika sensorer och tekniker för att hitta nya metoder att studera rörelse, beteende och/eller fysiologi. Syftet är att min forskning ska bidra till bättre förvaltning och bevarande. Framförallt fokuserar jag på olika marina predatorer, såsom pigghaj, håkärring och tonfisk, men mitt intresse sträcker sig genom hela näringsväven i alla typer av miljöer.

Presentation

Jag kommer från Bygdeå, Västerbottens pärla. Min backgrund är tvärvetenskaplig, med en fot i fysik och materialvetenskap, och en i marinbiologi och vetenskaplig dykning. Att gå från att observera något nytt till att förstå observationen fascinerar mig – särskilt när det inkluderar fältarbete. Jag hoppas kunna bidra med innovativa lösningar som hjälper oss att förstå vår värld bättre, och detta med respekt för hela vår planet och alla dess invånare.

Bakgrund

2015–2020 Tekn. dr i Experimentell fysik, Umeå universitet (min avhandling)

2009–2014 Civ. ing. i Teknisk fysik, Umeå universitet (mitt examensarbete)

Publikationer i urval

Kolla in min Google Scholar profil för en fullständig publikationslista.

Några favoriter:

D. Palm, P. Lundberg, L. Persson, J. Losee, T, Brodin och G. Hellström. Lake survival of hatchery-reared adfluvial brown trout—A case study in a large natural lake in Sweden. River Research and Applications, 2024, https://doi.org/10.1002/rra.4280

A. P.H. Bose, E. S. McCallum, M. Avramović , M. G. Bertram, E-L. Blom,
D. Cerveny, S. N. Grønlund, J. Leander, P. Lundberg, J. M. Martin,
M. Michelangeli, L. Persson, och T, Brodin. Pharmaceutical pollution disrupts the behavior and predator-prey interactions of two widespread aquatic insects. iScience, 2022, 10.1016/j.isci.2022.105672

J. Ràfols-Ribé, X. Zhang, C. Larsen, P. Lundberg, E. M. Lindh, C. Thu Mai, J. Mindemark, E. Gracia-Espino och L. Edman. Controlling the Emission Zone by Additives for Improved Light-Emitting Electrochemical Cells. Advanced Materials, 2022, 10.1002/adma.202107849                     

C. Larsen, P. Lundberg, S. Tang, J. Ràfols-Ribé, A. Sandström, E. M. Lindh, J. Wang och L. Edman. A tool for identifying green solvents for printed electronics. Nature Communications, 2021, 10.1038/s41467-021-24761-x

P. Lundberg, Y. Tsuchiya, E. M. Lindh, S. Tang, C. Adachi och L. Edman. Thermally activated delayed fluorescence with 7% external quantum efficiency from a light-emitting electrochemical cell. Nature Communications, 2019, 10.1038/s41467-019-13289-w

S. Tang, A. Sandström, P. Lundberg, T. Lanz, C. Larsen, S. van Reenen, M. Kemerink och L. Edman. Design rules for light-emitting electrochemical cells delivering bright luminance at 27.5 percent external quantum efficiency. Nature Communications, 2017, 10.1038/s41467-017-01339-0

P. Lundberg, E. M. Lindh, S. Tang och L. Edman. Toward Efficient and Metal-Free Emissive Devices: A Solution Processed Host Guest Light-Emitting Electrochemical Cell Featuring Thermally Activated Delayed Fluorescence. ACS Applied Materials & Interfaces, 2017, 10.1021/acsami.7b07826

Länkar

För mer regelbundna uppdateringar rekommenderar jag en titt på min LinkedIn-profil, att följa mig på X och att kolla in min profil på ResearchGate.