CV-sida

Philip Jacobson

Philip Jacobson

Presentation

Min forskning fokuserar vikten av att ta hänsyn till predator-bytes interaktioner för att förstå rovfiskars populationsdynamik och dess ekologiska funktion i akvatiska system. Sedan 2022 jobbar jag även med ålförvaltning inom enheten för vandringsfisk på SLU Aqua.

Bakgrund

Utbildning

2020: PhD, Marinekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU): "Size-dependent predator-prey interactions, distribution and mortality in salmon: effects on individuals and populations"

2015: Masterexamen, Marinekologi, Stockholms universitet.

2013: Kanidatexamen i Biologi, Stockholms universitet.

Handledning

Biträdande handledare för Ulrika Tollerz Brattby, Master projekt (30 HEC): Factors explaining variation in the fecundity of female Baltic salmon (Salmo salar) – the influence of length, body condition and growth rate at sea.

Publikationer i urval

Jones, D., Dahlgren, E., Jacobson, P., & Karlson, A. M. 2022. Determining Baltic salmon foraging areas at sea using stable isotopes in scales—a tool for understanding health syndromes. ICES Journal of Marine Science, 79(1), 158-168. DOI: https://doi.org/10.1093/icesjms/fsab250

Jacobson, P., Whitlock, R., Huss, M., Leonardsson, K., Östergren, J., & Gårdmark, A. 2021. Growth variation of Atlantic salmon Salmo salar at sea affects their population-specific reproductive potential. Marine Ecology Progress Series, 671, 165-174. DOI: https://doi.org/10.3354/meps13734

Jacobson, P., Gårdmark, A., Huss, M. 2020. Population and size‐specific distribution of Atlantic salmon Salmo salar in the Baltic Sea over five decades. Journal of Fish Biology, 96: 408-417. DOI: https://doi.org/10.1111/jfb.14213

Jacobson, P., Bergström, U., Eklöf, J. S. 2019. Size-dependent diet composition and feeding of Eurasian perch (Perca fluviatilis) and northern pike (Esox lucius) in the Baltic Sea. Boreal Environmental Research, 24: 137-153. URL: http://www.borenv.net/BER/pdfs/ber24/ber24-137-153.pdf

Jacobson, P., Gårdmark, A., Östergren, J., Casini, M., & Huss, M. (2018). Size‐dependent prey availability affects diet and performance of predatory fish at sea: A case study of Atlantic salmon. Ecosphere, 9(1), e02081. DOI:  https://doi.org/10.1002/ecs2.2081

Donadi, S., Austin, Å. N., Bergström, U., Eriksson, B. K., Hansen, J. P., Jacobson, P., Sundblad, G., van Regteren, M., Eklöf, J. S. 2017. A cross-scale trophic cascade from large predatory fish to algae in coastal ecosystems. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 284(1859), 20170045. DOI: https://doi.org/10.1098/rspb.2017.0045

Länkar

Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?user=gqyP0EMAAAAJ&hl=sv&oi=ao

Researchgate:

https://www.researchgate.net/profile/Philip-Jacobson


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för akvatiska resurser; Enheten för vandringsfisk
Telefon: +460104784278, +46722438879
Postadress:
Sötvattenslaboratoriet, Stångholmsvägen 2
17893 DROTTNINGHOLM
Besöksadress: Stångholmsvägen 2, Drottningholm