CV-sida

Philip Jacobson

Philip Jacobson

Presentation

Min forskning fokuserar vikten av att ta hänsyn till predator-bytes interaktioner för att förstå rovfiskars populationsdynamik och dess ekologiska funktion i akvatiska system. Sedan 2022 jobbar jag med att koordinera, planera och vetenskapligt utvärdera Sveriges nationella ålövervakningsprogram och datainsamling inom enheten för vandringsfisk på SLU Aqua. Sedan 2023 arbetar jag även inom den internationella arbetsgruppen ICES WGEEL.

Bakgrund

Utbildning

2020: PhD, Marinekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU): "Size-dependent predator-prey interactions, distribution and mortality in salmon: effects on individuals and populations"

2015: Masterexamen, Marinekologi, Stockholms universitet.

2013: Kanidatexamen i Biologi, Stockholms universitet.

Handledning

Pågående: Huvudhandledare för Emil Rask, självständigt arbete (15 hp): En studie om skarvens predation på ål.

Pågående: Biträdande handledare för Elin Sjögren, Masterprojekt (60 hp): Constraints in the upstream migration of the European eel.

2024: Huvudhandledare för Ellen Schaal, självständigt arbete (15 hp): The variability of habitat use by the European eel (Anguilla anguilla) during its resident yellow eel life stage throughout its distribution range. https://stud.epsilon.slu.se/19815/

2018-2019: Biträdande handledare för Ulrika Tollerz Brattby, Masterprojekt (30 hp): Factors explaining variation in the fecundity of female Baltic salmon (Salmo salar) – the influence of length, body condition and growth rate at sea. https://stud.epsilon.slu.se/15016/

Publikationer i urval

Säterberg, T., Jacobson, P.,  Ovegård, M., Rask, J., Östergren, J., Jepsen, N., & Florin, A-B. 2023.  Species- and origin-specific susceptibility to bird predation among juvenile salmonids. Ecosphere 14(12): e4724. https://doi.org/10.1002/ecs2.4724

Jones, D., Dahlgren, E., Jacobson, P., & Karlson, A. M. 2022. Determining Baltic salmon foraging areas at sea using stable isotopes in scales—a tool for understanding health syndromes. ICES Journal of Marine Science, 79(1), 158-168. DOI: https://doi.org/10.1093/icesjms/fsab250

Jacobson, P., Whitlock, R., Huss, M., Leonardsson, K., Östergren, J., & Gårdmark, A. 2021. Growth variation of Atlantic salmon Salmo salar at sea affects their population-specific reproductive potential. Marine Ecology Progress Series, 671, 165-174. DOI: https://doi.org/10.3354/meps13734

Jacobson, P., Gårdmark, A., Huss, M. 2020. Population and size‐specific distribution of Atlantic salmon Salmo salar in the Baltic Sea over five decades. Journal of Fish Biology, 96: 408-417. DOI: https://doi.org/10.1111/jfb.14213

Jacobson, P., Bergström, U., Eklöf, J. S. 2019. Size-dependent diet composition and feeding of Eurasian perch (Perca fluviatilis) and northern pike (Esox lucius) in the Baltic Sea. Boreal Environmental Research, 24: 137-153. URL: http://www.borenv.net/BER/pdfs/ber24/ber24-137-153.pdf

Jacobson, P., Gårdmark, A., Östergren, J., Casini, M., & Huss, M. 2018. Size‐dependent prey availability affects diet and performance of predatory fish at sea: A case study of Atlantic salmon. Ecosphere, 9(1), e02081. DOI:  https://doi.org/10.1002/ecs2.2081

 

Länkar

Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?user=gqyP0EMAAAAJ&hl=sv&oi=ao

Researchgate:

https://www.researchgate.net/profile/Philip-Jacobson


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för akvatiska resurser; Enheten för vandringsfisk
Telefon: +460104784278, +46722438879
Postadress:
Sötvattenslaboratoriet, Stångholmsvägen 2
17893 DROTTNINGHOLM
Besöksadress: Stångholmsvägen 2, Drottningholm