CV-sida

Richard Ferm

Richard Ferm
Försökstekniker

Presentation

Ansvarar för att förbereda det material som används i dissektioner och demonstrationer av olika djurslag i undervisningen. 

Assisterar forskare på institutionen i olika projekt

Anställd sedan 2017

Bakgrund

Arbetat som slaktare och styckare, samt i detaljhandeln.


Kontaktinformation

Försökstekniker vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Telefon: +46724519365
Postadress:
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Box 7011
75007 UPPSALA
Besöksadress: VHC Huvudentré, Ulls väg 26, hus 5, plan 4, Uppsala