CV-sida

Rikard Tröger

Rikard Tröger
Doktorand i projektet SafeDrink med inriktning Miljökemi.

Presentation

Jag är doktorand under Karin Wiberg inom projektet SafeDrink. Tidigare jobbade jag vid Livsmedelsverket som analytsk kemist. Numera sysslar jag med Large Volume Sampling och LC-HRMS-analyser.

Undervisning

N/A

Forskning

Doktorand i projektet SafeDrink. SafeDrink är ett projekt finansierat av FORMAS med inriktning mot säkert dricksvatten. Projektet innefattar provupparbetning tillsammans med både kemiska och toxikologiska analyser.

Bakgrund

Kandidat- och masterexamen i Analytisk kemi vid Uppsala Universitet.

Kemist på Livsmedelsverket, 3år.

Handledning

Main supervisor

Karin Wiberg, Miljökemi och ekotoxikologi , SLU

Deputy supervisors

Lutz Ahrens,  Miljökemi och ekotoxikologi , SLU

Heidi Pekar, Kemienheten 1, SLV

Stephan Köhler, Sektionen för geokemi och hydrologi, SLU

Publikationer i urval

Allard, E., R. A. Troger, B. Arvidsson and P. J. Sjoberg. "Quantitative Aspects of Analyzing Small Molecules - Monitoring Singly or Doubly Charged Ions? A Case Study of Ximelagatran." Rapid Commun Mass Spectrom 24, no. 4 (2010): 429-35.

 

Gyllenhammar, I., R. Troger, A. Glynn, J. Rosen, K. E. Hellenas and S. Lignell. "Serum Levels of Unconjugated Bisphenol a Are Below 0.2ng/Ml in Swedish Nursing Women When Contamination Is Minimized." Environ Int 64,  (2014): 56-60.

 

Petersson, E. V., N. Nahar, P. Dahlin, A. Broberg, R. Troger, P. C. Dutta, L. Jonsson and F. Sitbon. "Conversion of Exogenous Cholesterol into Glycoalkaloids in Potato Shoots, Using Two Methods for Sterol Solubilisation." PLoS One 8, no. 12 (2013): e82955.

 

Zuberovic Muratovic, A., R. Troger, K. Granelli and K. E. Hellenas. "Quantitative Analysis of Cereulide Toxin from Bacillus Cereus in Rice and Pasta Using Synthetic Cereulide Standard and 13c6-Cereulide Standard-a Short Validation Study." Toxins (Basel) 6, no. 12 (2014): 3326-35.