CV-sida

Robin Harder

Robin tillämpar systemanalytiska verktyg för att stödja omställningen till en mer omfattande återföring av växtnäring från organiska restströmmar till lantbruk.

Presentation

Robin har en bakgrund inom vatten och avlopp samt i miljösystemanalys. Hans forskning fokuserar på återvinning och återanvändning av växtnäring från ett systemperspektiv.

Samverkan

Robin samarbetar med forskare både i Sverige och internationellt.

Publikationer i urval

Macura B, Thomas J, Metson GS, McConville JR, Johannesdottir SL, Seddon D, Harder R. Technologies for recovery and reuse of plant nutrients from human excreta and domestic wastewater: a protocol for a systematic map and living evidence platform
Environmental Evidence, DOI: 10.1186/s13750-021-00235-x.

Harder R, Mullinix K, Smukler S (2021). Assessing the circularity of nutrient flows across nested scales for four food system scenarios in the Okanagan bioregion, BC Canada. Frontiers in Sustainable Food Systems, DOI: 10.3389/fsufs.2021.661870.

Harder R, Giampietro M, Mullinix K, Smukler S (2021). Assessing the circularity of nutrient flows related to the food system in the Okanagan bioregion, BC Canada. Resources, Conservation & Recycling, DOI: 10.1016/j.resconrec.2021.105842.

Harder R, Giampietro M, Smukler S (2021). Towards a circular nutrient economy. A novel way to analyze the circularity of nutrient flows in food systems. Resources, Conservation & Recycling, DOI: 10.1016/j.resconrec.2021.105693.

Lorick D, Harder R, Svanström M (2021). A Circular Economy for Phosphorus in Sweden—Is It Possible? Sustainability, DOI: 10.3390/su13073733.

Lorick D, Macura B, Ahlström M, Grimvall A, Harder R (2020). Effectiveness of struvite precipitation and ammonia stripping for recovery of phosphorus and nitrogen from anaerobic digestate: a systematic review. Environmental Evidence, DOI: 10.1186/s13750-020-00211-x.

Franco-Torres M, Rogers BC, Harder R (2020). Articulating the new urban water paradigm. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, DOI: 10.1080/10643389.2020.1803686.

Harder R, Wielemaker R, Molander S, Öberg G. (2020). Reframing human excreta management as part of food and farming systems. Water Research, DOI: 10.1016/j.watres.2020.115601.

Harder R, Wielemaker R, Larsen TA, Zeeman G, Öberg G. (2019). Recycling nutrients contained in human excreta to agriculture: Pathways, processes, and products. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, DOI: 10.1080/10643389.2018.1558889.

En fullständig lista finns att tillgå på OrcID.


Kontaktinformation