CV-sida

Salme Timmusk

Salme Timmusk

Presentation

Mer information finns på den engelska sidan.


Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi; Avdelningen för skoglig mikrobiologi
Telefon: +4618-672727
Postadress:
Skoglig mykologi och växtpatologi , Box 7026
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, Uppsala