CV-sida

Sandra Bonow

Sandra Bonow

Presentation

Jag är utbildad husdjursagronom vid SLU och tog min examen år 2014. I mitt examensarbete gjorde jag en analys av resultaten från de linjära egenskapsbeskrivningarna som då nyligen införts vid unghästtesten för svenska varmblodiga ridhästar (SWB). År 2021-2023 arbetade jag med ett licentiatprojekt vid SLU, där vi undersökte specialiseringen mot hoppning och dressyr inom SWB samt sambanden mellan linjära egenskaper och tävlingsprestation.

Jag har alltid haft ett stort hästintresse och är själv en aktiv tävlingsryttare upp till svår klass i hoppning. Jag är även utbildad unghästutbildare vid Flyinge och har sedan 2014 bedrivit egen verksamhet med inridning och utbildning av unghästar. Hopphästavel är också ett intresse och jag har fött upp ett antal SWB-hästar.

Forskning

Jag erhöll min licentiatexamen 2023 och har nu återupptagit mina doktorandstudier genom ett nytt projekt som blir en fortsättning på det jag arbetat med tidigare. Genom finansiering från Stiftelsen hästforskning kommer jag tillsammans med mina handledare att undersöka samband mellan linjära egenskaper och egenskaper som är associerade med prestation, hälsa och hållbarhet hos SWB.  Vår hypotes är att dessa samband inte alltid är linjära och vi vill därför identifiera potentiella optimum och undersöka om dessa optimum är desamma för prestation- och hälsoegenskaper.

Projektet kommer att bidra med kunskap om optimala egenskaper för sunda och högpresterande sporthästar. Kunskapen är viktig för såväl enskilda uppfödare som för avelsorganisationer och är avgörande för en hållbar hästproduktion och god hästvälfärd.

Huvudhandledare är Åsa Gelinder Viklund. I handledargruppen ingår också Susanne Eriksson, Erling Strandberg och Elin Hernlund

Publikationer i urval

Bonow, S. 2023. Breeding of Swedish Warmblood horses towards show jumping and dressage. Licentiatavhandling, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjursgenetik, Uppsala. https://doi.org/10.54612/a.3upmfqpcv0

Bonow, S., Eriksson, S., Strandberg, E., Thorén Hellsten, E. & Gelinder Viklund, Å. 2024. Phenotypic associations between linearly scored traits and sport performance in the Swedish Warmblood horse population. Livestock Science 282, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.livsci.2024.105438

Bonow, S., Eriksson, S., Thorén Hellsten, E. & Gelinder Viklund, Å. 2022. Consequences of specialized breeding in the Swedish Warmblood horse population. Journal of Animal Breeding and Genetics 140, 79-91. https://doi.org/10.1111/jbg.12731

Bonow, S. 2014. Analys av linjär egenskapsbeskrivning vid treårstest för svenska varmblodiga ridhästar. Examensarbete, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjursgenetik, No 431, Uppsala. https://stud.epsilon.slu.se/6802/7/bonow_s_140618.pdf