CV-sida

Sanna Truelsen Lindåse

Sanna Truelsen Lindåse

Presentation

Jag heter Sanna Truelsen Lindåse. Jag disputerade i ämnet hästmedicin vid Institutionen för kliniska vetenskaper i december 2017. Under min tid som doktorand undervisade jag veterinärstudenter i den kliniska verksamheten vid Hästkliniken UDS. Efter min disputation blev jag anställd som adjunikt vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, där jag primärt undervisade i ämnet anatomi. Sedan augusti 2019 är jag anställd som adjunkt på Djursjukskötarprogrammet vid Institutionen för kliniska vetenskaper. Jag är även tilldelad uppdraget som programstudierektor för Djursjukskötarprogrammet.

Mitt forskning handlar om välfärdssjukdomar på häst, där insulinresistens är mitt huvudområde. Hästar liksom människor drabbas i allt större omfattning av välfärdssjukdomar. Ekvint metabolt syndrom (EMS) är ett sådant exempel. Ekvint metabolt syndrom är ett samlingsbegrepp som används för att beskriva hästar med en ökad risk för att utveckla fång relaterat till insulinresistens och hyperinsulinemi. Insulin är det hormon som reglerar glukos (blodsocker) nivåerna i kroppen. Insulinresistens är ett tillstånd där kroppens celler inte svarar normal på det insulin som frisätts efter födointag. För att förmå kroppens celler att ta upp glukosen utsöndras onormalt höga nivåer av insulin till blodet, detta kallas hyperinsulinemi. Flera studier har kunnat visa en direkt kopplig mellan hyperinsulinemi och fång. Min forskning går ut på att öka förståelsen kring hur insulinresistens och hyperinsulinemi uppstår samt hur det relaterar till utfodring och hästens livsstil.


Vetenskapliga publikationer:
- Bröjer J, Lindåse S, Hedenskog J, Alvarsson K, Nostell K. Repeatability of the Combined Glucose-Insulin Tolerance Test and the Effect of a Stressor before Testing in Horses of 2 Breeds. J Vet Intern Med 2013;27:1543-1550. DOI: 10.1111/jvim.12172. Länk till artikeln.

- Lindåse S, Nostell K, Bröjer J. A modified oral sugar test for evaluation of insulin and glucose dynamics in horses. Acta Vet Scand 2016;58(suppl 1):64. Länk till artikeln.

- Nostell K, Lindåse S, Bröjer J. Blood pressure in Warmblood horses before and during a euglycemic-hyperinsulinemic clamp. Acta Vet Scand 2016;58(suppl 1):65. Länk till artikeln.

- Lindåse S, Nostell K, Müller C, Jensen-Waern M, Bröjer J. Effects of diet-induced weight gain and turnout to pasture on insulin sensitivity in moderately insulin resistant horses. Am J Vet Res 2016;77:300-309. Länk till artikeln.

- Lindåse S, Nostell K, Söder J, Bröjer J. Relationship Between β-cell Response and Insulin Sensitivity in Horses based on the Oral Sugar Test and the Euglycemic Hyperinsulinemic Clamp. J Vet Intern Med 2017;31(5):1541-1550. Länk till artikeln.

- Söder J, Hagman R, Dicksved J, Lindåse S, Malmlöf K, Agback P, Moazzami A, Höglund K, Wernersson S. Overweight Labrador Retriever Dogs Exhibit Altered Urine Metabolome After a High-fat Meal. Plos One 2017; 12(6):e0180086. Länk till artikeln.

- Lindåse S, Müller C, Nostell K, Bröjer J. Evaluation of glucose and insulin response to haylage diets with different content of non-structural carbohydrates in two breeds of horses. Domest Anim Endocrinol 2018;64:49-58. Länk till artikeln.

- Nostell K, Lindase S, Edberg H, Bröjer J. The effect of insulin infusion on heart rate and systemic blood pressure in horses with equine metabolic syndrome. Equine Vet J 2019; Epub ahead of print. Länk till artikeln.

- Lindåse S, Johansson H, Månsby M, Bröjer J. Repeatability of the hyperglycemic clamp for assessment of β-cell response and insulin sensitivity in horses. Equine Vet J 2019; Epub ahead of print. Länk till artikeln.

Populärvetenskapliga publikationer 
- Ekvint Metabolt Syndrom. Hästsverige, okt 2013. Länk till hemsida.

 - Fetmans roll i hästens metabola syndrom. Forskningsnyheter från SLU, april 2016. Länk till sidan.

- Fetma hos häst behöver inte vara riskfaktor för EMS. Veterinärmagasinet, maj 2016. Länk till hemsidan.

- Obesity: Cause or Consequence of Metabolic Disease? The Horse, maj 2016. Länk till hemsidan.

- Foderbyten ofta en orsak till fång. Ridsport, juli, 2016. Länk till hemsidan.

- Förenklad diagnostik av hästens metabola syndrom. Forskningsnyheter från SLU, jan 2017. Länk till sidan.

- Diagnostik av Ekvint Metabolt Syndrom och Hypofysär Pars Intermedia Dysfuktion hos häst. Klinisk kemiska laboratoriet, UDS, uppdaterad mars 2017. Länk till sidan.

 


Kontaktinformation
Universitetsadjunkt vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för hästmedicin
Telefon: +4618671395
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala