CV-sida

Sara Emery

Sara Emery
För mer information om Sara, gå till den engelska sidan.

Publikationer i urval

Emery, S.E. & Mills, N.J. (2019) Effects of temperature and other environmental factors on the post-diapause development of walnut husk fly Rhagoletis completa (Diptera: Tephritidae). Physiological Entomology, 44, 33–42.

Emery, S.E. & Mills, N.J. (2019) Sources of variation in the adult flight of walnut husk fly (Diptera: Tephritidae): a phenology model for California walnut orchards. Environmental Entomology, 48, 234-244.


Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för ekologi; NJ, Enheten för Lantbruksentomologi
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala