CV-sida

Sara Frosth

Sara Frosth

Presentation

Jag är en disputerad bioteknolog med intresse för veterinärmedicinsk bakteriologi, molekylärbiologi, bioinformatik, proteinteknologi och vaccinologi med mera!

Jag gjorde mitt doktorsarbete om Dichelobacter nodosus och fotröta hos får och mitt postdoktorsarbete om Campylobacter hos slaktkyckling.

Aktiviteter/uppdrag i akademiska omvärlden:

Referee-uppdrag i tidskrifter som till exempel, Animals, Environmental Microbiology and Environ. Microbiol. Reports, Journal of Clinical Microbiology, Journal of Equine Veterinary Science, Molecular & Cellular Probes, Scientific Reports, Vaccine and Veterinary Microbiology.

Undervisning

Kursledare och examinator för kursen "Djurens biologi 2 - cellen", HV0133 (15 hp) mellan 2018-2020.

Delkursledare och föreläsare veterinärmedicinsk bakteriologi på kursen "Parasitologi, mykologi och veterinär infektionsbiologi", 3MK001 (15 hp) 2018.

Föreläsare Bakteriologi Årskurs 2 Veterinärprogrammet sedan 2017.

Forskning

Projekt:

Vaccin mot Streptococcus suis på gris samt Staphylococcus aureus på nöt.

Förekomst av fotrötebakterien och smittsam digital dermatit (CODD) hos svenska slaktlamm. Projektledare (SLF 2020-2021).

Åtgärder för att minska andelen kycklingar med Campylobacter i Sverige. Projektdeltagare (SLF 2019-2021; Projektledare Ingrid Hansson).

Typning av Campylobacter-isolat för en ökad kunskap om epidemiologin hos kyckling. Projektledare (Sandberg 2018-2019).

Handledning

Huvudhandledare:

MSc, Förekomst av klinisk fotröta och Dichelobacter nodosus hos svenska slaktlamm, 2021

Biträdande handledare:

PhD Rengöring och desinfektion av livsmedelsanläggningar, pågående
PhD MRSA hos gris, pågående
PhD Campylobacter hos slaktkyckling, pågående
MSc Variation of microbiota – effects on disease and mortality in Swedish dairy calves, 2018                                                                                                                                    

Publikationer i urval

Avhandling:

Frosth S. (2016). Dichelobacter nodosus and footrot in Swedish sheep. Increased knowledge and improved laboratory diagnostics.
http://pub.epsilon.slu.se/13845/

 

Internationella:

Rosander, A., Albinsson, R., König, U., Nyman, A., and Frosth, S. (2022), Prevalence of bacterial species associated with ovine footrot and contagious ovine digital dermatitis in Swedish slaughter lambs. Acta Veterinaria Scandinavica, 64, 6. https://doi.org/10.1186/s13028-022-00625-2

Frosth, S., Morris, E.R.A., Wilson, H., Frykberg, L., Jacobsson, K., Parkhill, J., Flock, J-I., Wood, T., Guss, B., Aanensen, D.M., Boyle, A.G., Riihimäki, M., Cohen, N.D., and Waller, A.S. (2022), Conservation of vaccine antigen sequences encoded by sequenced strains of Streptococcus equi subsp. equi. Equine Veterinary Journal. https://doi.org/10.1111/evj.13552

Hansson, I., Ellström, P., Nilsson, O., Chaba, M., Skarin, M., Fernström, L.-L., and Frosth, S. (2021). Differences in genotype and antimicrobial resistance between Campylobacter spp. isolated from organic and conventionally produced chickens in Sweden. Pathogens 10(12), 1630. 
https://doi.org/10.3390/pathogens10121630

Bernhard, M., Frosth, S., and König, U. (2021). First report on outbreaks of contagious ovine digital dermatitis in Sweden. Acta Veterinaria Scandinavica 63, 29. 
https://doi.org/10.1186/s13028-021-00595-x

Hansson, I., Tamminen., L-M., Frosth, S., Fernström, L-L., Emanuelson, U., and Boqvist, S. (2020). Occurrence of Campylobacter spp. in Swedish calves, common sequence types, and antibiotic resistance patterns. Journal of Applied Microbiology.                                                                        https://doi.org/10.1111/jam.14914

Frosth, S., Lindsjö, OK., Niazi, A., Fernström, LL., and Hansson, I. (2020). Identification of transmission routes of Campylobacter and on-farm measures to reduce Campylobacter in chicken. Pathogens, 9(5), 363. https://doi.org/10.3390/pathogens9050363

Frosth, S., and Lewerin SS. (2019). Survival of Streptococcus equi subsp. equi in normal saline versus phosphate-buffered saline and at two different temperatures. Journal of Equine Veterinary Science, 83.
https://doi.org/10.1016/j.jevs.2019.102814

Ferrari, S., Frosth, S., Svensson, L., Fernström, LL,. Skarin, H., and Hansson I. (2019). Detection of Campylobacter spp. in water by dead-end ultrafiltration and application at farm level. Journal of Applied Microbiology.
https://doi.org/10.1111/jam.14379

Frosth, S., Pringle, J., and Lewerin, SS. (2018). Potential transmission of bacteria, including Streptococcus equi spp., between stables via visitors’ clothes. Journal of Equine Veterinary Science, 71: 71-74.
https://doi.org/10.1016/j.jevs.2018.10.002

Locher, I., Giger, L., Frosth, S., Kuhnert, P., and Steiner, A. (2018). Potential transmission routes of Dichelobacter nodosus. Veterinary Microbiology, 218: 20-24.
https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2018.03.024

Frosth, S., König, U., Nyman, A.K., and Aspán, A. (2017). Sample pooling for real-time PCR detection and virulence determination of the footrot pathogen Dichelobacter nodosus. Veterinary Research Communications, 41(3), 189-193.
http://dx.doi.org/10.1007/s11259-017-9686-9

Maboni, G., Blanchard, A., Frosth, S., Stewart, C., Emes, R., and Tötemeyer, S. (2017). A distinct bacterial dysbiosis associated skin inflammation in ovine footrot. Scientific Reports 7, 45220.
http://dx.doi.org/10.1038/srep45220

Maboni G., Frosth S., Aspán A., and Tötemeyer S. (2016). Ovine footrot: new insights into bacterial colonization. Veterinary Record, (179).
http://dx.doi.org/10.1136/vr.103610

Frosth, S., König, U., Nyman, A-K., Pringle, M., and Aspán A. (2015). Characterisation of Dichelobacter nodosus and detection of Fusobacterium necrophorum and Treponema spp. in sheep with different clinical manifestations of footrot. Veterinary Microbiology, 179 (1-2):82-90.
http://dx.doi.org/10.1016/j.vetmic.2015.02.034

Kennan RM., Gilhuus M., Frosth S., Seemann T., Dhungyel O., Whittington R., Boyce JD., Aspán A., Jørgensen HJ., Bulach DM., and Rood JI. (2014). Genomic evidence for a globally distributed, bimodal population in the ovine footrot pathogen Dichelobacter nodosus. mBio 5(5):e01821-14.
http://dx.doi.org/10.1128/mBio.01821-14

Frosth S., Slettemeås JS., Jørgensen HJ., Angen Ø., and Aspan A. (2012). Development and comparison of a real-time PCR assay for detection of Dichelobacter nodosus with culturing and conventional PCR: harmonisation between three laboratories. Acta Veterinaria Scandinavica, 31;54(1).
http://dx.doi.org/10.1186/1751-0147-54-6

Lindahl S., Söderlund R., Frosth S., Pringle J., Båverud V., and Aspán A. (2011). Tracing outbreaks of Streptococcus equi infection (strangles) in horses using sequence variation in the seM gene and pulsed-field gel electrophoresis. Veterinary Microbiology, 153 (1-2):144-9.
http://dx.doi.org/10.1016/j.vetmic.2011.03.027

Båverud V., Johansson SK., and Aspán  A. (2007). Real-time PCR for detection and differentiation of Streptococcus equi subsp. equi and Streptococcus equi subsp. zooepidemicus. Veterinary Microbiology, 124 (3-4):219-29.
http://dx.doi.org/10.1016/j.vetmic.2007.04.020

Johansson S., Feinstein RE., Johansson KE., and Lindberg A. (2006). Occurrence of Helicobacter species other than H. hepaticus in laboratory mice and rats in Sweden. Comparative Medicine, 56(2): 110-13.

Salomonsson AC., Aspán A., Johansson S., Heino A., and Häggblom P. (2005). Salmonella detection by polymerase chain reaction after pre-enrichment of feed samples. Journal of Rapid Methods and Automation in Microbiology, 13 (2): 96-110.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-4581.2005.00012.x

 

Nationella:

Albinsson, R., Rosander, A., König, U., Nyman, A., Aspán, A., Averpil, H-B., and Frosth, S. (2021). Förekomst av Dichelobacter nodosus och fotröta hos svenska slaktlamm. Svensk Veterinärtidning nr 9, sidor 38-41.

Bernhard, M., Frosth, S., Lindqvist-Frisk, K., and König, U. (2019). Ny smittsam klövsjukdom i svensk fårbesättning. Svensk Veterinärtidning, nr 11 sidor 32-36.

Angen Ø., Akkad NB., Worm R., Nymand A., Frosth S., Aspán A., Slettemeås JS., Jørgensen H., and  Klaas IC. (2011). Detektion af Dichelobacter nodosus og sanering for ondartet klovsyge i tre danske fårebesætninger. DVT nr 8 sidor 28-34.

König U., Nyman A., Aspán A., Frosth S., Båverud V., Verdier KD., Averpil HB., and Holmström A. (2010). Förekomst av fotröta hos slaktlamm i Sverige. Svensk Veterinärtidning  nr 4 sidor 11-15.


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet
Telefon: +4618672364
Postadress:
BVF, Bakteriologi och livsmedelssäkerhet, Box 7036
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala