CV-sida

Sara Hallin

Sara Hallin

Presentation

Mer information finns på den engelska sidan.


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi; Markmikrobiologi
Telefon: +4618-673209
Postadress:
Skoglig mykologi och växtpatologi
Box 7026
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 5, Uppsala