CV-sida

Sara Holmgren

Sara Holmgren
Jag arbetar som forskare på av avdelningen för Miljökommunikation på institutionen Stad och Land. Jag koordinerar också kursen för Självständigt arbete på Master nivå i Miljökommunikation.

Presentation

Min forskningsprofil är inriktad mot det skogspolitiska området med särskilt fokus på kunskap/makt. Jag är särskilt intresserad av hur olika diskurser formar och formas av människors syn på skogen och dess användning, politiska agendor, samt vilka som deltar/inte deltar i skogsförvaltning och beslutsfattande på olika nivåer i samhället. I min avhandling undersökte jag hur klimatpolitiska diskurser formar synen på tropisk respektive boreal skog.

Undervisning

Sara coordinates the Independent project In Environmental Sceince - Master's thesis and takes the role as a supervisor in that are empirically focusing on natural resource use and sustainable development, particularly from discourse analytical perspectives.

 

Bakgrund

Sara has an undergraduate science background in Environmental policy and a master’s degree in Environmental communication and natural resource management. After working in the state administration she continued as a PhD student in forest policy. Her collaboration with external partners (University of Freiburg, Linköping University), as well as with other SLU departments (Dep. of urban and rural development, Dep. of Ecology), have served as inspiration both for research and teaching.

 

Handledning

2016

Master thesis, Caroline Lagergren.

Master thesis, Maris Neeme.

2015

Master thesis, Marcus Syd Göransson.

Master thesis, Kajsa Matsson.

Publikationer i urval

Holmgren, S., Pever, M., & Fischer, K. (2019). Constructing low-carbon futures? Competing storylines in the Estonian energy sector's translation of EU energy goals. Energy Policy, 135, 111063.

Baycheva-Merger, T., Sotirov, M., Holmgren, S., & Selter, A. (2018). Institutional and actor-oriented factors constraining expert-based forest information exchange in Europe: A policy analysis from an actor-centred institutionalist approach. Forests, 9(3), 129.

Eggers, J., Holmgren, S., Nordström, E. M., Lämås, T., Lind, T., & Öhman, K. (2017). Balancing different forest values: Evaluation of forest management scenarios in a multi-criteria decision analysis framework. Forest Policy and Economics.

Holmgren, S. and Arora-Jonsson, S. (2016) The Forest Kingdom – with what values for the world? Climate change and gender policy in a contested context. In Colfer, C. et al. (Eds) Gender and forests.Climate change, gender, value chains and emerging issues.CIFOR.

Holmgren, S. (2015) Skogsrikets värderingar – en fråga om prioriteringar. I Andersson, E. (ed): Den öppna skogen, Kön, genus och jämställdhet i skogssektorn. Uppsala: SLU Service Repro.

Holmgren, S. (2015) Governing forests in a changing climate. Exploring patterns of thought at the climate-forest policy intersection. Doctoral Thesis No.2015:61. Uppsala: SLU Service/Repro.

Holmgren, S. and Arora-Jonsson, S. (2015) The Forest Kingdom – with what values for the world? Climate change and gender equality in a contested forest policy context. Scandinavian Journal of Forestry Research, 30(3), s.235-245.

Holmgren, S. (2013) REDD+ in the making: Orders of knowledge in the climate-deforestation nexus. Environmental Science and Policy (33), 369-377.

Kleinschmit, D, Ingemarsson, F., and Holmgren, S. (2011). Swedish forest policy research – a review. Scandinavian Journal of Forestry Research (27:2), 120-129.

 

Länkar

Ongoing projects

Governing the Bioeconomy Transition: Actors, values and trade-offs. https://www.slu.se/institutioner/stad-land/forskning/miljokommunikation/aktuell-forskning/bioeconomy/#

 


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljökommunikation
Telefon: +4618673804
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala