CV-sida

Sara Holmgren

Sara Holmgren
Jag arbetar som forskare på av avdelningen för Miljökommunikation på institutionen för Stad och Land.

Presentation

Min forskning kan betraktas som kritisk, tvärdisciplinär och förändringsorienterad. Med fokus på olika kommunikativa aspekter (process, innehåll, effekter) är jag intresserad av hur olika idéer kring hållbarhet och omställning tar form och omsätts i politik och praktisk handling i olika sammanhang.

Undervisning

Utöver att forska och leda forskningsprojekt ansvarar jag för kursen Hållbarhetens Politik och Praktik inom ramen för SLU:s pol kand program i hållbar utveckling. Jag handleder också  studenter i uppsatsskrivande på Master nivå i Miljökommunikation, samt är biträdande handledare till två doktorander.

Forskning

Min forskning kretsar kring hållarbetsomställningar och rör sig i spänningsfältet mellan globala vetenskapsbaserade visioner om hållbara framtider, nationella intressen och lokala praktiker. Kunskap och makt är begrepp jag ständigt återkommer till och empiriskt utgår jag ofta från skogen som plats, livsmiljö och resurs.

Jag inspireras av teoretiska inriktingar såsom STS, governmentality, politisk ekologi, och feministiska teorier.  Metodmässigt arbetar jag med konventionella kvalitativa metoder (intervjuer, observationer, textanalys) men har under senare år provat på mer kreativa samskapande metoder där jag samarbetar med praktiker för att förstå och förändra etablerade relationer, sätt att tänka och göra.

Samverkan

Jag har ett brett nätverk och stor vana av att samverka med aktörer med vitt skilda intressen, inklusive ideella organisationer, företag, myndigheter och kommuner. 

Bakgrund

Jag doktorerade i ämnet skogspolitik 2015 med en avhandling som handlade om interaktionen mellan globala klimatdiskurser och nationell politik med fokus på Sverige och det skogspolitiska området. Efter att ha disputerat och fortsatt som post doc på SLUs Skogsfakultet under ett år blev jag anställd som forskare i Miljökommunikation på institutionen för Stad och Land 2017. Jag har tidigare arbetat bland annat som handläggare i asylärenden på Migrationsverket och med antagningsfrågor på Universitets- och högskolerådet.

Handledning

2021-2024

Max Whitman, PhD student

2020-2024

Daniel Valentini, PhD student

2016

Master thesis, Caroline Lagergren.

Master thesis, Maris Neeme.

2015

Master thesis, Marcus Syd Göransson.

Master thesis, Kajsa Matsson.

Publikationer i urval

Max Whitman & Sara Holmgren (2022) Representations of wildfires in academia, Journal of Environmental Planning and Management, DOI: 10.1080/09640568.2022.2150155

Holmgren, S., D’Amato, D. & Giurca, A. Correction to: Bioeconomy imaginaries: A review of forest-related social science literature. Ambio 51, 1614 (2022). https://doi.org/10.1007/s13280-022-01713-3

Sofie Joosse, Stina Powell, Hanna Bergeå, Steffen Böhm, Camilo Calderón, Elvira Caselunghe, Anke Fischer, Ann Grubbström, Lars Hallgren, Sara Holmgren, Annette Löf, Helena Nordström Källström, Kaisa Raitio, Susan Senecah, Christoffer Söderlund Kanarp, Erica von Essen, Lotten Westberg & Martin Westin (2020) Critical, Engaged and Change-oriented Scholarship in Environmental Communication. Six Methodological Dilemmas to Think With, Environmental Communication, 14:6, 758-771, DOI: 10.1080/17524032.2020.1725588

Holmgren, S., Fischer, K., Lövbrand, E. (2020) Policybrief - Skogens roll i klimatomställningen, September 2020. DOI:10.13140/RG.2.2.13067.31528

Holmgren, S., D’Amato, D. & Giurca, A. Bioeconomy imaginaries: A review of forest-related social science literature. Ambio 49, 1860–1877 (2020). https://doi.org/10.1007/s13280-020-01398-6

Masiero, M., Secco, L., Pettenella, D. et al. Bioeconomy perception by future stakeholders: Hearing from European forestry students. Ambio 49, 1925–1942 (2020). https://doi.org/10.1007/s13280-020-01376-y

Fischer, Klara & Stenius, Tove & Holmgren, Sara. (2020). Swedish Forests in the Bioeconomy: Stories from the National Forest Program. Society & Natural Resources. 33. 1-18. 10.1080/08941920.2020.1725202. 

Holmgren, S., Pever, M., & Fischer, K. (2019). Constructing low-carbon futures? Competing storylines in the Estonian energy sector's translation of EU energy goals. Energy Policy, 135, 111063.

Baycheva-Merger, T., Sotirov, M., Holmgren, S., & Selter, A. (2018). Institutional and actor-oriented factors constraining expert-based forest information exchange in Europe: A policy analysis from an actor-centred institutionalist approach. Forests, 9(3), 129.

Eggers, J., Holmgren, S., Nordström, E. M., Lämås, T., Lind, T., & Öhman, K. (2017). Balancing different forest values: Evaluation of forest management scenarios in a multi-criteria decision analysis framework. Forest Policy and Economics.

Holmgren, S. and Arora-Jonsson, S. (2016) The Forest Kingdom – with what values for the world? Climate change and gender policy in a contested context. In Colfer, C. et al. (Eds) Gender and forests.Climate change, gender, value chains and emerging issues.CIFOR.

Holmgren, S. (2015) Skogsrikets värderingar – en fråga om prioriteringar. I Andersson, E. (ed): Den öppna skogen, Kön, genus och jämställdhet i skogssektorn. Uppsala: SLU Service Repro.

Holmgren, S. (2015) Governing forests in a changing climate. Exploring patterns of thought at the climate-forest policy intersection. Doctoral Thesis No.2015:61. Uppsala: SLU Service/Repro.

Holmgren, S. and Arora-Jonsson, S. (2015) The Forest Kingdom – with what values for the world? Climate change and gender equality in a contested forest policy context. Scandinavian Journal of Forestry Research, 30(3), s.235-245.

Holmgren, S. (2013) REDD+ in the making: Orders of knowledge in the climate-deforestation nexus. Environmental Science and Policy (33), 369-377.

Kleinschmit, D, Ingemarsson, F., and Holmgren, S. (2011). Swedish forest policy research – a review. Scandinavian Journal of Forestry Research (27:2), 120-129.

 

Länkar

Ongoing projects

Governing the Bioeconomy Transition: Actors, values and trade-offs. https://www.slu.se/institutioner/stad-land/forskning/miljokommunikation/aktuell-forskning/bioeconomy/#

Shadow Forests (https://www.slu.se/institutioner/stad-land/forskning/miljokommunikation/pagaende-projekt/skuggskogar/)

LandPaths (https://www.geo.uu.se/research/natural-resources-sustainable-development/ongoing-research/landpaths/)

Presentations

https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/skogliga-konsekvensanalyser/konferens-vagval-for-framtidens-skogar/

https://urplay.se/program/212951-ur-samtiden-det-hallbara-friluftslivet-forskning-om-kommuners-arbete-med-skogens-sociala-varden

 


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljökommunikation
Telefon: +4618673804, +46765132028+46730562619
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala