CV-sida

Sara Ringmark

Sara Ringmark
Unviversitetadjunkt i djurfysiologi. Forskar inom hästars och hundars utfodring, träning och hälsa.

Presentation

Mina forskningsintressen är främst utfodring och träning av sport- och sällskapsdjur.

Undervisning

Kursledare och föreläsare för två kurser på mastersnivå inom träning och rehabiliterng av djur. Undervisar på grundnivå inom digestionsfysiologi och anatomi. Handleder studenter på både kandidat och mastersnivå. 

Forskning

Pågående projekt:

Ingen hov ingen häst? -En studie om hovkvalité, prestation och hälsa hos travhästar. Ansvarig: Anna Jansson.

Gotlansrusset som narurvårdare. Ansvarig: Anna Jansson och Carl-Gustaf Tuhlin

Inverkan av olika fodermedel för mättnadsreglering hos hund. Ansvarig: Johan Dicksved, Doktorand: Hanna Palmkvist

Kroppsvikt hos hundar -relaterade faktorer och samband med ledsjukdom. Ansvarig: Katja Höglund, Doktorand: Linda Andersson

Markörer för träningseffekter och hälta hos unga travhästar. Ansvarig: Anna Jansson, Doktorand: Lisa Johansson

Samverkan

Håller externa föreläsningar och samverkar med företag i större och mindre forskningsprojekt.

Bakgrund

Husdjursagronom. Har tidigare arbetat inom utbildning på Travskolan Wången, inom hästfoderproduktion och försäljning hos Brunsbergs foder och strö. Disputerade vid institutionen för husdjurens utfodring och vård 2014 med avhandlingen "A Forage-Only Diet and Reduced High Intensity Training Distance in Standardbred Horses, Growth, Health and Performance".

Handledning

Biträdande handledare till Hanna Palmqvist inom projektet "Inverkan av olika fodermedel för mättnadsreglering hos hund". Ansvarig: Johan Dicksved.

Biträdande handledare till Linda Andersson inom projektet "Kroppsvikt hos hundar -relaterade faktorer och samband med ledsjukdom". Ansvarig: Katja Höglund.

Biträdande handledare till Lisa Johansson inom projektet "Markörer för träningseffekter och hälta hos unga travhästar". Ansvarig: Anna Jansson

 

Publikationer i urval

Palmqvist, H.,  Höglund, K., Ringmark, S. and Dicksved, J. Effects of whole-grain cereals on fecal microbiota and short-chain fatty acids in dogs: a comparison of rye, oats and wheat. Scientific Reports,2023, 13, 10920. https://doi.org/10.1038/s41598-023-37975-4

 
Strandberg, E.,  Andersson, L., Emanuelson, U.,  Bjørnvad, C. R.,  Ringmark, S.,  Hedhammar, Å. & Höglund, K. Heritability and Genetic Trend of Body Weight in Dogs of Different Breeds in Sweden. Journal of Animal Science, 2023, 101:173. https://doi.org/10.1093/jas/skad173

Palmqvist, H.,  Ringmark, S., Höglund, K., Pelve, E., Lundh, T. and  Dicksved, J. Effects of rye inclusion in dog food on fecal microbiota and short‑chain fatty acids. BMC Veterinary Research, 2023, 19:70. https://doi.org/10.1186/s12917-023-03623-2 

L. Andersson, U. Emanuelson, S. Ringmark, C. R. Bjørnvad, Å. Hedhammar & K. Höglund. Exploration of body weight in 115 000 young adult dogs of 72 breeds
Scientific Reports volume 13, Article number: 443, 2023. https://www.nature.com/articles/s41598-022-27055-4 

Johansson, L., Ringmark, S., Skiöldebrand, E., Bergquist J. and Jansson, A. Reduced high-intensity training distance in growing horses had no effect on IGF-1 concentrations, but training onset interrupted time-dependent IGF-1 decline. Comparative Exercise Physiology, 2022, 18 (3), 201-209.  https://doi.org/10.3920/CEP210036 

Jansson, A., Ringmark, S., Johansson, L. and Roepstorff, L. Locomotion asymmetry in young Standardbred trotters in training and links to future racing career. Comparative Exercise Physiology, 2022, 18 (2), 85-92. https://doi.org/10.3920/CEP210035

Höglund, K., Palmqvist, H., Ringmark, S. and Svensson, A. Normetanephrine in canine urine by ELISA – evaluation of factors affecting analysis results.  Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, 2022, 34(1), 28-35. https://doi.org/10.1177/10406387211052984

Jansson, A., Harris, P., Larsdotter Davey, S., Luthersson, N. Ragnarsson, S. and Ringmark, S. Straw as an Alternative to Grass Forage in Horses—Effects on Post-Prandial Metabolic Profile, Energy Intake, Behaviour and Gastric Ulceration. Animals 2021, 11(8), 2197; https://doi.org/10.3390/ani11082197 

Jansson, A.,  Gunnarsson, V. Þ., Ringmark, S., Ragnarsson, S., Söderroos, D.,   Ásgeirsson, E., Jóhannsdóttir, T. R. Liedberg, C.,  Stefánsdóttir, G. J.Increased body fat content in horses alters metabolic and physiological exercise response, decreases performance, and increases locomotion asymmetry. Physiological Reports, 2021, 9(11), e14824; https://doi.org/10.14814/phy2.14824

Tydén, E., Jansson, A. and Ringmark, S. Parasites in Horses Kept in A 2.5 Year-Round Grazing System in Nordic Conditions without Supplementary Feeding. Animals 2019, 9(12), 1156; https://www.mdpi.com/2076-2615/9/12/1156 

Ringmark, S., Skarin, A. and Jansson A. Impact of Year-Round Grazing by Horses on Pasture Nutrient Dynamics and the Correlation with Pasture Nutrient Content and Fecal Nutrient Composition. Animals 2019, 9(8), 500; https://doi.org/10.3390/ani9080500 

Ringmark, S., Roepstorff, L., Hedenström, U., Lindholm, A. and Jansson, A. 2017. Reduced training distance and a forage-only diet did not limit race participation in young Standardbred horses. Comparative Exercise Physiology, 13(4), pp. 265–272. https://doi.org/10.3920/CEP170017

Ringmark, S., Revold, T. and Jansson, A. 2017. Effects of training distance on feed intake, growth, body condition and muscle glycogen content in young Standardbred horses fed a forage-only diet. Animal, Volume 11, Issue 10, October 2017, pp. 1718-1726. https://doi.org/10.1017/S1751731117000593

Ringmark, S., Jansson, A., Lindholm, A., Hedenström, U. and Roepstorff, L.  A 2.5 year study on health and locomotion symmetry in young Standardbred horses subjected to two levels of high intensity training distance. The Veterinary Journal, 2016, 207, 99-104. https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2015.10.052

Ringmark, S., Lindholm, A., Hedenström, U., Lindinger, M., Dahlborn, K., Kvart, C. and Jansson, A. 2015. Reduced high intensity training distance had no effect on VLa4 but attenuated heart rate response in 2-3-year-old Standardbred horses. Acta Veterinaria Scandinavica 2015, 57:17.  https://doi.org/10.1186/s13028-015-0107-1

Ringmark, S., Roepstorff, L., Essén-Gustavsson, B., Revold, T., Lindholm, A., Hedenström, U., Rundgren, M., Ögren, G. and Jansson, A. 2013. Growth, training response and health in Standardbred yearlings fed a forage-only diet. Animal, 2013, 7:746-753. https://doi.org/10.1017/S1751731112002261

Ringmark, S. and Jansson, A. 2013. Insulin response to feeding forage with varying crude protein and amino acid content in horses at rest and after exercise. Comparative Exercise Physiology, 2013, 9:209-217.  https://doi.org/10.3920/CEP13014

 

Avhandling:

Ringmark, S. 2014. A Forage-Only Diet and Reduced High Intensity Training Distance in Standardbred Horses, Growth, Health and Performance. SLU Acta 2014:80. Avhandlingen finns att läsa här: http://pub.epsilon.slu.se/11567/ 

 


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Telefon: +4618671422
Postadress:
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Box 7011
75007 UPPSALA
Besöksadress: VHC Huvudentré, Ulls väg 26, hus 5, plan 4, Uppsala