CV-sida

Sara Wernersson

Sara Wernersson

Presentation

Jag är universitetslektor i histofysiologi och docent inom ämnet inflammation

Målet med min forskning är att identifiera vilka skadliga och skyddande mekanismer som sker i samband med inflammatoriska sjukdomar, bl.a allergi, blodförgiftning/sepsis och fetma. Jag är särskilt intresserad av immunsystemets betydelse och har framförallt studerat mastcellens förmåga att reglera inflammationer.

Mastceller kan frisätta ämnen som stimulerar eller dämpar en inflammation.

 Foto: Sara Wernersson (600x Toluidine blue).

 

Bakgrund

Utbildning och examina

  • Molekylärbiolog, Uppsala universitet, 1995
  • PhD, Medicinska fakulteten, Uppsala universitet, 2000
  • Docent, Molekylär inflammationsforskning, SLU, 2008

Tjänster

  • Doktorand, Institutionen för genetik och patologi, Uppsala universitet, 1996-2000
  • Postdoktor, Institutionen för cell och molekylärbiologi, Uppsala universitet, 2001-2004
  • Forskarassistent, Avdelningen för biokemi, SLU, 2005-2010
  • Universitetslektor i husdjurens histofysiologi, Avdelningen för anatomi och fysiologi, SLU, 2011-nu

Aktuell forskning

Min nuvarande forskning berör tre olika ämnesområden:

  1. Betydelsen av mastcellens proteaser vid allergisk luftvägsinflammation
  2. Cytokiner som biomarkörer vid pyometra och sepsis hos hundar
  3. Förändringar i metabolism och tarmflora kopplat till övervikt hos hundar

 


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Telefon: +4618672112
Postadress:
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Box 7011
75007 UPPSALA
Besöksadress: VHC Huvudentré, Ulls väg 26, hus 5, plan 4, Uppsala