CV-sida

Sarah Gore

Sarah Gore
Doktorand vid institutionen för vilt, fisk och miljö. Undersöker: "Framtida avkastning - effekter av klövviltbete på beståndsstruktur, skogstillväxt och intäkter i skogsbruket"