CV-sida

Saskia Sandring

Saskia Sandring

Presentation

Jag är växtekolog med bakgrund inom pollinationsekologi. Mitt nuvarande intresse ligger inom fortlöpande miljöanalys där jag jobbar med analys av dataserier som beskriver förutsättningar för biodiversitet i det svenska landskapet.

Miljöanalys

Miljöanalysspecialist för nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS) och fjärils- och humleinventeringen (FHIN).

Bakgrund

Jag är disputerad växtekolog. Min avhandling vid Uppsala universitet handlade om Växt-djur-interaktioner och evolution av blomkaraktärer och blomningsfenologi hos strandtrav.


Kontaktinformation

Miljöanalysspecialist vid Institutionen för skoglig resurshushållning; Avdelningen för landskapsanalys, gemensamt
Telefon: +46907868253
Postadress:
Institutionen för skoglig resurshushållning
Avdelningen för landskapsanalys
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå