CV-sida

Sebastian Remvig

Sebastian Remvig
Sebastian är agronom och projektledare vid SLU Kompetenscentrum Företagsledning. Sebastian undervisar också i företagsledning inom lantmästarprogrammet.

Presentation

Sebastian driver projekt som knyter det gröna näringslivet och akademi närmare varandra. Han brinner för att den kunskap som finns inom SLU ska nå ut till omgivningen och göra nytta.

Undervisning

Sebastian kommer med start hösten 2022 vara kursansvarig för kursen Övergripande företagsledning, verksamhetsutveckling och ekonomistyrning. Han deltar också i undervisningen inom andra ekonomikurser, framförallt inom det tredje året på lantmästarprogrammet.

Bakgrund

Sebastian är utbildad till agronom vid SLU Uppsala och arbetade innan tjänsten i Alnarp som Ekonomirådgivare på HIR Skåne. Sebastian är också förtroendevald inom de gröna näringarna vilket bidrar till ett starkt kontaktnät.


Kontaktinformation

Projektledare vid Institutionen för människa och samhälle
Telefon: +4640415432, +46730375318
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp