CV-sida

Shon Ferguson

Shon Ferguson
Senior Lecturer and Associate Professor, Department of Economics

Presentation

Please find more detailed information at my external webpage (click here).

 


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för ekonomi; Miljöekonomi
Postadress:
Box 7013
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls hus, Ulls väg 27, 756 51 Ultuna, Uppsala