CV-sida

Sigrid Agenäs

Sigrid Agenäs

Presentation

Forskningsintressen:
Funktionen hos de mjölkbildande cellerna och alla faktorer som påverkar deras funktion, från nutrition, metabolism och endokrinologi till skötselfaktorer som mjölkningsrutiner, inhysningssystem och ljus och samspel med reproduktion, immunsystemet och mjölkkörtelns mikrobiologi.

Jag vill använda min kunskap för att bidra till utveckling av framtidens livsmedelssystem med hög hållbarhet, avseende såväl miljö och klimat som djurvälfärd, ekonomi och möjligheten att leva på landsbygden. Huvuddelen av min forskning utförs i Sverige i samarbete med forskare från många olika länder. Under åren 2019-2021 är jag knuten till Beijerlaboratoriet för husdjursvetenskap, som Beijerforskare. Detta ger mig möjlighet att arbeta med stora data för att utveckla beslutsstöd på gårdsnivå som skall leda till ökad precision i skötsel av mjölkkor.

Mål med min forskning:
Att förstå faktorer som bestämmer den sekretoriska aktiviteten i de mjölkbildande cellerna och att kunna tillämpa den kunskapen i skötselsystem för djur.

Att bidra till utformning av hållbara livsmedelssystem.

Forskningskompetens
Att planera, genomföra och utvärdera forskning på livsmedelsproducerande djur, framförallt mjölkkor och deras kalvar.

Aktiviteter/uppdrag i akademiska omvärlden:
Aktiv medlem i forskarnätverket Centrum för Reproduktionsbiologi i Uppsala (CRU)

Kassör och biträdande koordinator för ett nordiskt forskarnätverk om laktationsbiologi (CoLact) finansierat av Nordiska ministerrådet (2010-2013)

Medlem av organisationskommittén för den 15e internationella konferensen om produktionssjukdomar (ICPD) i Uppsala, Juni 2013 (2010-2013) och medlem av den interantionella vetenskapliga kommitteen för den 17e ICPD i Bern 2019.

Koordinator för forskarskolan i translationell och komparativ medicin vid VH-fakulteten (SLU) 2011-2013

Ledamot i styrgruppen för ett nordiskt forskarnätverk inom komparativ laktationsbiologi, CoLact (2011-2014)

Ledamot i styrgruppen för COST action DairyCare (2014-2018)

Medlem av ”editorial board” för den vetenskapliga tidskriften Journal of Dairy Research (2015-) och Translational Animal Science (2017-)

Vice ordförande i programnämnden för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU (2016-)

Ledamot i programrådet för masterprogrammet ”Hållbara livsmedelssystem” på SLU (2017-)

Granskar vetenskapliga artiklar för tidskrifter inom husdjursvetenskap

Aktivitet/uppdrag med intressenter utanför den akademiska omvärlden
Flertal utvecklingsprojekt och forskningsprojekt i samverkan med DeLaval (Tumba, Sverige)

SLUs kontaktperson för de gröna näringarna på Gotland, 10% av tjänst, under åren 2016-2018

Ledamot i förvaltningsutskottet för Hushållningssällskapet på Gotland 2019-2020 

Undervisning

Kursansvarig och examinator på många olika kurser på kandidat-, master- och doktorandnivå, bland annat introduktion till husdjursvetenskap, djurfysiologi, näringslära och fodervetenskap, laktationsbiologi, komparativ laktationsbiologi och produktionsbiologi. Föreläser regelbundet i ämnena laktationsbiologi, försöksplanering och kritisk granskning av vetenskaplig litteratur och handleder examensarbeten på kandidat- och masternivå.

Var medlem av konsortiet som utvecklade och drev Erasmus Mundus masterprogrammet "Food of Life" (antagning av studenter 2010-2014) och sammankallande i den grupp som utvecklade masterprogrammet i hållbara livsmedelssystem vid SLU, där antagning började 2018. Har varit koordinator för forskarskolan i translationell och komparativ medicin vid VH-fakulteten (2011-2013) och är sedan 2016 vice ordförande i programnämnden för veterinärmedicin och husdjursvetenskap på SLU.

Min utbildning inom pedagogik omfattar SLUs pedagogiska grundkurs, 4 veckor (2000), deltagande i Sommarinstitutet (2004), Vinterinstitutet (2005) och som alumn på Sommarinstitutet 2005 (dessa arrangerades av rådet för högre utbildning) samt SLUs docentkurs (2009) och ett antal korta fortbildningskurser i högskolepedagogik. Jag utnämndes till excellent lärare vid SLU 2017. 

Forskning

Pågående forskningsprojekt:

Titel Projektansvarig

Analys av mjölkens mikrofloras sammansättning och funktion - ett verktyg för ökad förståelse av juverhälsa 

Sigrid Agenäs

Hur påverkas kornas oxytocinhalt när de använder en automatisk borste?

Linda Keeling

Mjölkningsteknik i automatiska mjölkningssystem

Sigrid Agenäs

Strategier för välmående kor i lönsamma företag

Helena Hansson

Hållbar mjölkproduktion med ko och kalv tillsammans

Sigrid Agenäs

Skötselåtgärder för ökad effektivitet genom ökad livslängd i mjölkkobesättningar

Mikaela Lindberg

LED-ljus till mjölkkor 

Sigrid Agenäs 

 

Samverkan

Samverkar med de gröna näringarna på Gotland genom koppling till Gotland Grönt Centrum.

Har pågående forskningsprojekt tillsammans med Växa, DeLaval och Heliospectra.  

Bakgrund

Jag är husdjursagronom med grundexamen och doktorsexamen från SLU. Efter det gjorde jag Post-Doc i ett projekt vid University of Cambridge. Sedan dess har jag varit vid SLU.

Handledning

Dr Vinsoun Millogo (2007-2010), biträdande handledare

Dr Emma Ternman (2010-2014), huvudhandledare

Dr Sabine Ferneborg (2010-2016), huvudhandledare

Josef Dahlberg (2013-), huvudhandledare

Sofia Lindkvist (2019-) huvudhandledare

Publikationer i urval

Agenäs S, Holtenius K, Griinari M & Burstedt E. 2002. Effects of turnout to pasture and dietary fat supplementation on milk fat composition and conjugated linoleic acid in dairy cows. Acta Agriculturae Scandinavica Section A. 52(1):25-33

Agenäs S, Burstedt E & Holtenius K. 2003. Effects of Feeding Intensity During the Dry Period. 1. Feed Intake, Body Weight, and Milk Production. Journal of Dairy Science 86:870-82

Agenäs S, Dahlborn K & Holtenius K. 2003. Changes in metabolism and milk production during and after feed deprivation in primiparous cows selected for different milk fat content. Livestock Production Science 83:153-64

Holtenius K, Agenäs S, Delavaud C & Chilliard Y. 2003. Effects of Feeding Intensity During the Dry Period. 2. Metabolic and Hormonal Responses. Journal of Dairy Science 86:883-91

Meglia GE, Johannisson A, Agenäs S, Holtenius K & Persson Waller K. 2004. Effects of feeding intensity during the dry period on leukocyte and lymphocyte sub-populations, neutrophil function and health in periparturient dairy cows. Veterinary Journal 169(3):376-84

Agenäs S, Heath MF, Nixon RM, Wilkinson JM & Phillips CJC. 2006. Indicators of undernutrition in cattle. Animal Welfare 15(2):149-60

Millogo V, Ouédraogo GA, Agenäs S & K. Svennersten-Sjaunja. 2008. Survey on dairy cattle milk production and milk quality problems in peri-urban areas in Burkina Faso. African Journal of Agricultural Research 3(3):215-24

Strydom S, Agenäs S, Heath MF, Phillips CJ, Rautenbach GH & Thompson PN. Evaluation of biochemical and ultrasonographic measurements as indicators of undernutrition in cattle. Onderstepoort Journal of Veterinary Research 75(3): 207-13

Millogo V, Ouédraogo GA, Agenäs S & K. Svennersten-Sjaunja. 2009. Day-to-day variation in yield, composition and somatic cell count of saleable milk in hand‑milked zebu dairy cattle. African Journal of Agricultural Research 4(3):151-5

Millogo V, Svennersten-Sjaunja K, Ouédrogo GA & Agenäs S. 2010. Raw milk hygiene at farms, processing units and local markets in Burkina Faso. Food Control 21(7):1070-4

Juhlin J, Fikse F, Lundén A, Pickova J & Agenäs, S. 2010. Relative impact on a-tocopherol, copper and fatty acid composition on the occurrence of oxidized milk flavour. Journal of Dairy Research 77(3):302-9

Millogo V, Norell L, Ouédraogo GA, Svennersten-Sjaunja K & Agenäs S. 2010. Effect of different hand-milking techniques on milk production and teat treatment in Zebu dairy cattle. Tropical Animal Health and Production 44(5):1017-1025

Ternman E, Hänninen L, Pastell M, Agenäs S, Nielsen PP. 2012. Sleep in dairy cows recorded with a non-invasive EEG technique. Applied Animal Behaviour Science 140:25-32

Ternman E, Pastell M, Agenäs S, Strasser C, Winckler C, Nielsen PP, Hänninen L. 2014. Agreement between different sleep states and behaviour indicators in dairy cows. Applied Animal Behaviour Science, 160, 12-18.

Hjalmarsson F, Olsson I, Ferneborg S, Agenäs S, Ternman E. 2014. Effect of low light intensity at night on cow traffic in automatic milking systems. Animal Production Science, 54 (10), 1784-1786.

Bergeå H, Roth A, Emanuelson U & Agenäs S. 2016. Farmer awareness of cow longevity and implications for decision-making at farm level. Acta Agiculturae Scandinavica, Section A – Animal Science 66(1):25-34

Krawczel P D, Ferneborg S, Wiking L, Dalsgaard T, Gregersen S, Black R, Larsen T, Agenäs S, Svennersten Sjaunja K, Ternman E. 2017. Milking time and risk of over-milking can be decreased with early teat cup removal based on udder quarter milk flow without loss in milk yield. Journal of Dairy Science 100(8): 6640–6647.

Agenäs S. 2017. Editorial: We need to bring the calves back to the dairy cows. Journal of Dairy Research 84:239

Ferneborg S, Kovac L, Shingfield KJ & Agenäs S. 2017. Effect of increased milking frequency and residual milk removal on milk production and milk fatty acid composition in lactating cows. J Dairy Res 84(4):453-463

Ternman E, Pastell M, Hänninen L, Agenäs S & Nielsen PP. 2018. First-night effect on sleep time in dairy cows. PLoS ONE 13(4): e0195593. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0195593

Ferneborg S, Thulin M, Agenäs S, Svennersten-Sjaunja K, Krawczel P D, Ternman E. 2018. Increased take-off level in automatic milking systems – effects on milk flow, milk yield and milking efficiency at the quarter level. Journal of Dairy Research, pages 1-3 (E-pub 2018 Dec 11)

Agenäs S, Lundström I & Holtenius K. 2019. The effect of 17β-estradiol on lactose in plasma and urine in dairy cows in late lactation. Journal of Dairy Research 86(2): 188-192

Ternman E, Nilsson E, Nielsen PP, Pastell M, Hänninen L, Agenäs S. 2019. Rapid eye movement sleep time in dairy cows changes during the lactation cycle. J Dairy Sci. 2019 Jun;102(6):5458-5465. doi: 10.3168/jds.2018-15950. Epub 2019 Apr 4.

Dahlberg J, Sun L, Persson Waller K, Östensson K, McGuire M, Agenäs S & Dicksved J. 2019. Microbiota data from low biomass milk samples is markedly affected by laboratory and reagent contamination. PLoS One. 2019 Jun 13;14(6):e0218257. doi: 10.1371/journal.pone.0218257. eCollection 2019.

Danielsson R, Lucas J, Dahlberg J, Ramin M, Agenäs S, Bayat A-R, Tapio I, Hammer T & Roslin T. 2019. Compound- and context-dependent effects of antibiotics on greenhouse gas emissions from livestock. Royal Society Open Science accepted


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd (fd HUV); Skötsel idisslare
Telefon: +4618671633, +46706973231
Postadress:
Box 7024
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala