CV-sida

Simon Hallstan

Simon Hallstan
Mina arbetsuppgifter inkluderar kommunikation, webb och miljöanalys.

Presentation

Kommunikatör vid Data Management Support, SLU-biblioteket.

Intressen

  • Vetenskapskommunikation
  • Öppna data
  • Miljöanalys, speciellt metoder för att klassa ekologisk status

Verktyg

  • Episerver
  • R
  • Arcmap
  • QGIS

Tidigare projekt och uppdrag

Bakgrund

Jag har en magisterexamen i biologi och utbildning i vetenskapskommunikation från Uppsala universitet. 2011 försvarande jag min licentiatavhandling vid Vatten och miljö, SLU.

Publikationer i urval

Urval

Fölster, J, et al. 2021. Acidified or not? A comparison of Nordic systems for classification of physicochemical acidification status and suggestions towards a harmonised system. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö 2021:1

Hallstan, S, Boström, G, Gönczi, M. 2020. Övervakning av biologi i vattendrag i jordbruksintensiva områden: resultat av elva års övervakning samt utvärdering av övervakningsprogrammet SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB), Sveriges lantbruksuniversitet . CKB rapport 2020:2.

Hallstan, S & Grandin, U. 2018. Analyser av resultat från övervakningsprogram fjällvegetation - vägledning samt analys av Åreskutans vegetation 2006–2017. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö, 2018:1

Johnson, RK, X Zhao, S Hallstan. 2018. Disentangling the response of lake littoral invertebrate assemblages to multiple pressures. Ecological Indicators 85, 1149-1157.

Johnson, RK, DG Angeler, S Hallstan, S L Sandin, L McKie, B. 2017. Decomposing multiple pressure effects on invertebrate assemblages of boreal streams. Ecological Indicators 77, 293-303.

Johnson, RK, Hallstan, S. Benthic invertebrates in streams and lakes. In Lindegarth et al (Editors). 2016. Ecological Assessment of Swedish Water Bodies; development, harmonisation and integration of biological indicators. Final report of the research programme WATERS. Deliverable 1.1-4, WATERS report no 2016:10. Havsmiljöinstitutet, Sweden.  

Hallstan, S, Trigal C , Johansson, K, Johnson RK (2013). The impact of climate on the geographical distribution of phytoplankton species in boreal lakes. Oecologia, 173 (4), pp.1625-1638.

Hallstan, S, Johnson RK, Sandin, L(2013). Effects of Dispersal-Related Factors on Species Distribution Model Accuracy for Boreal Lake Ecosystems. Diversity, 5 (2), pp.393-408.

Hallstan, S. 2011. Species distribution models : ecological applications for management of biodiversity. Licentiatavhandling. Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences.

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Kommunikatör, Miljöanalysspecialist vid Biblioteket; DCU
Telefon: +4618671306, +46735615236
Postadress:
SLU-biblioteket
Box 7071
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas allé 12, Uppsala