CV-sida

Simon Isaksson

Simon Isaksson
Som forskningsingenjör i AMB ser jag till att molekylärlabb, reaktorlabb och instrumentlabb håller högsta funktion. Därutöver är min viktigaste uppgift att assistera forskarna och doktoranderna i gruppen med tekniska och innovativa lösningar till experimentella uppställningar i labbskala.

Presentation

Jag ser mig själv som forskargruppens vaktmästare i labbskala, med spetskompetens i mekanik, gasteknik och molekylära tekniker.

Jag har en mängd olika arbetsuppgifter som syftar till att förenkla gruppens forskning. Däribland ansvarar jag för analysinstrument och ser till att våra speciallabb (biogaslabb, molekylärlabb m.fl.) hålls funktionella genom underhåll av utrustning och god ordning.

Mina förtroendeuppdrag är Skyddsombud och Brandskyddsombud

 

Fråga mig gärna om följande:

  • Biogas
  • Gasteknik
  • DNA-teknik
  • Gaskromatografi
  • Vätskekromatografi

samt

  • Arbetsmiljö
  • Brandskyddsarbete

Undervisning

Grundläggande mikrobiologi

Bakgrund

Civilingenjör i molekylär bioteknik (UU)


Kontaktinformation

Forskningsingenjör vid Institutionen för molekylära vetenskaper; Mikrobiell bioteknologi
Postadress:
Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum, Ultuna, Uppsala