CV-sida

Siri Caspersen

Siri Caspersen

Presentation

Forskningsområde; Rotfysiologi, mykorrhizasymbios, växtnäringsfrågor.

Undervisning

Växtfysiologi, växtnäring, mykorrhiza, markkemi

Projektkurs i samarbete med trädgårdsnäringen.

Kursansvarig för Växtfysiologi för trädgårdsingenjörer, Projektkurs Trädgård samt Teknologiska och biologiska grunder för odling.

Bakgrund

Cand Scient i växtfysiologi 1988
Fil Dr i trädgårdsvetenskap 1997


Publikationslista: