CV-sida

Sofia Lindblad

Sofia Lindblad
Jag är doktorand vid Institutionen för Vatten och Miljö

Forskning

Mitt projekt ämnar förbättra förståelsen av vad som orsakar toxicitet i vatten på molekylär nivå. Effektdriven analys (EDA) utvecklas och tillämpas, vilket inkluderar fraktionering av polära organiska miljöföroreningar, bioanalytisk analys samt riktad (target and suspect) och förutsättningslös (non-target) screening med hjälp av vätskekromatografi kopplat till högupplöst masspektrometri (LC-HRMS). 

Bakgrund

Mastersexamen i organisk kemi, mastersexamen i miljötoxikologi