CV-sida

Sofia Lindkvist

Doktorand vid institutionen för husdjurens utfodring och vård. Jobbar med projektet "LED-ljusets effekt på aktivitet och produktion hos mjölkkor".

Undervisning

Kursledare för Husdjurvetenskaplig grundkurs - Djur och Hållbarhet- 2021 - 2023

Kursledare för Naturvetenskaplig grundkurs - Husdjursagronom - 2020

Bitr kursledare för Naturvetenskaplig grundkurs - Husdjursagronom - 2019

Forskning

Syftet med projektet är att studera effekten av LED-ljus på mjölkproduktion och aktivitet hos mjölkkor. Målsättningen är att projektet kommer bidra med ökad förståelse för dygnsrytm hos kor samt leda till rekommendationer för LED-ljusprogrammen i stallbyggnader för mjölkkor för minskad energiförbrukning och bibelhållen eller ökad aktivitet och produktion. 

Bakgrund

Husdjursagronom sedan 2019

Handledning

Kajsa Ståhlberg, Mastersuppsats, Dark pathways – cows’ walking behavior in dim light environments, 2021

Julia Carlsson, Kandidatuppsats, Ljus för suggor och gyltor, 2020

Publikationer i urval

Sofia Lindkvist, Emma Ternman, Sabine Ferneborg, Daniel Bånkestad, Johan Lindqvist, Björn Ekesten & Sigrid Agenäs. Effects of achromatic and chromatic lights on pupillary response, endocrinology, activity, and milk production in dairy cows. PLoS ONE. DOI: 10.1371/journal.pone.0253776 


Kontaktinformation