CV-sida

Sofia Marmon

Sofia Marmon
Forskare vid Institutionen for Växtförädling, gruppen för Bioteknik

Presentation

Klicka på ‘In English’ för att se denna CV-sida


Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för växtskyddsbiologi
Telefon: +4640415333
Postadress:
Växtskyddsbiologi, Box 102
23053 Alnarp
Besöksadress: Sundsvägen 16, Alnarp