CV-sida

Sönke Eggers

Sönke Eggers
Gå till "In English" i sidhuvudet.

Kontaktinformation
Forskare FLK vid Institutionen för ekologi; Enheten för landskapsekologi
Telefon: 018-672630, 076-8283848
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala