CV-sida

Sönke Eggers

Sönke Eggers
Gå till "In English" i sidhuvudet.

Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för ekologi; NJ, Enheten för landskapsekologi
Telefon: +4618672630, +46768283848
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala