CV-sida

Sowsan Taha

Sowsan Taha
Jobbar som forskningsassistent samt webbpublicerare på anatomi, fysiologi och biokemi avdelningen

Presentation

 

I 2009 jobbade jag på Q-Med företaget som mikrobiolog. Där jobbade med ELISA och toxin samling samt odling och identifiering av bakterie.

Under åren 2015-2017 har jag praktiserat som laboratorieassistent på olika institutioner inom Sveriges lantbruksuniversitet. Jag har bla jobbat med paraffinsnittning och färgning av musvävnader och agarose cell kultur för ljusmikroskopi, och för immunohistokemi.
 provberedning (klippa hårsäckar), DNA extraktion (med chelex), PCR prov förberedande och PCR körning.

Bakgrund

Utbildning

1982-1987     Veterinärutbildning vid Khartoum universitet, Sudan

2004-2006    Veterinärmedicin, Magisterutbildning SLU, Uppsala

                     Magisterutbildning med inriktning veterinärmedicin (bakteriologi)

                     Toxin produktion från och adhesiva egenskaperna hos Clostridium difficile 

                     isolerad från människor och hästar med antibiotikaassocierad diarre

2011-2013       Försöksdjurtekniker, Yrkesutbildning, Jällaskolan, Uppsala

            Kurser inom    djurvård, bioteknik och farmakologi.

 


Kontaktinformation

Laboratorietekniker vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Telefon: +4618672151
Postadress:
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Box 7011
75007 UPPSALA
Besöksadress: VHC Huvudentré, Ulls väg 26, hus 5, plan 4, Uppsala