CV-sida

Staffan Waldo

Staffan Waldo
Jag är koordinator på Agrifood Economics Centre. Se mer om min forskning på Agrifoods hemsida (se länk nedan)

Kontaktinformation

Utredare vid Institutionen för ekonomi; Analysgruppen
Telefon: +46462220792
Postadress:
AgriFood Economics Centre
Box 7030
220 07 Lund
Besöksadress: Scheelevägen 15 D, Lund, Lund